Stäng

Möten i kommunfullmäktige

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
Registrator.ks@svedala.se

Kommunfullmäktige sammanträder vid 8 tillfällen under 2024. Mötena sker i Naverlönnsalen i kommunhuset och är öppna för allmänheten. Du kan också följa mötena live via vår webbsändning. Tider och dagordning annonserar vi på kommunens officiella digitala anslagstavla och webbplats.

Kalender politiska sammanträden

Följ mötet via webben

Webbsändning kommunfullmäktige

Kungörelse och protokoll

Efter att kungörelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Men det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges ordförande är Lars Nordberg, M.
1:e vice ordförande är Hans Järvestam, M.
2:a vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell, S.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Publicerad 2017-01-12 kl 15:28
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2024-01-09 kl 21:40