Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Möten i kommunfullmäktige

Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
Registrator.ks@svedala.se

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen i år med uppehåll i januari, mars,  juli och augusti. Vi brukar håller mötena i Naverlönnsalen i kommunhuset, men på grund av Coronapandemin har vi våra möten i Rotundan i Törringelund. Mötena är fortfarande öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonserar vi på kommunens officiella digitala anslagstavla och webbplats i vanlig ordning.

Kalender politiska sammanträden

Följ mötet via webben

Vi brukar direktsända kommunfullmäktiges möten via webb-tv när vi är i Naverlönnsalen i Kommunhuset. Det går även att titta på äldre möten och i dem välja att se enstaka ärenden.
Men nu när vi är i Törringelund, webbsänder vi inte från mötena. Mötena är öppna för allmänheten så du är välkommen dit.

Webbsändning kommunfullmäktige

Kungörelse och protokoll

Efter att kungörelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Om kommunfullmäktige

Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges ordförande är Lars Nordberg, M.
1:e vice ordförande är Hans Järvestam, M.
2:e vice ordförande är Steen Salling, SD.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Publicerad 2017-01-12 kl 15:28
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-09-28 kl 00:37