Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Möten i kommunfullmäktige

Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
Registrator.ks@svedala.se

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen i år med uppehåll i mars, maj,  juli och augusti. Mötena hålls i Naverlönnsalen i kommunhuset och är öppna för allmänheten. Det går också att följa live via webbsändning. Tider och dagordning annonserar vi på kommunens officiella digitala anslagstavla och webbplats.

Kalender politiska sammanträden

Följ mötet via webben

Webbsändning kommunfullmäktige

Kungörelse och protokoll

Efter att kungörelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Om kommunfullmäktige

Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges ordförande är Lars Nordberg, M.
1:e vice ordförande är Hans Järvestam, M.
2:e vice ordförande är Steen Salling, SD.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Publicerad 2017-01-12 kl 15:28
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2021-10-20 kl 14:54