Stäng

Möten i bygg- och miljönämnden

Segestrand med bro över Segeå. Foto: TA Fotografi

Kontakt

Gabriella Göland
Nämndsekreterare
040-626 83 57
registrator.bmn@svedala.se

Bygg- och miljönämnden sammanträder cirka tolv tillfällen under ett år med uppehåll i juli. Vi håller sammanträdena i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala. Sammanträdena är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje bygg- och miljömöte.

Kalender politiska möten

Kallelse och protokoll

Efter att vi har skickat ut kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan ändras innan sammanträdet. Vi publicerar protokollet senast 14 dagar efter sammanträdet.

Kallelse och protokoll bygg- och miljönämnden

Vad gör bygg- och miljönämnden?

Bygg- och miljönämnden har hand om myndighetsutövning vad gäller byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, bostadsanpassningsbidrag samt en del frågor inom räddningstjänsten och vissa trafikfrågor.

Ordförande i bygg- och miljönämnden är Ulf Lennerling (M)
1:a vice ordförande är Ingegerd Eriksson (C)
2:e vice ordförande är Geir Hansen (S).

Ledamöter i bygg- och miljönämnden

Publicerad 2016-05-24 kl 13:00
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2023-01-01 kl 01:02