Stäng

Valnämndens protokoll

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, kommunledningskontoret
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

I varje kommun finns en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.

Valnämnden sammanträder de år då det är allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige eller val till Europaparlamentet. 

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, vilket innebär bland annat att

  • se till att vallokaler finns och att medborgare får information om var deras vallokal finns på valdagen och under förtidsröstningen
  • utse personer (röstmottagare) som tar emot och räknar rösterna
  • utbilda röstmottagare och valdistriktens ordföranden om arbetsuppgifter i valarbetet
  • se till att röstsedlar, valkuvert med mera finns i vallokaler och röstningslokaler
  • ansvara för den preliminära räkningen av rösterna dels på valnatten, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Valnämnden sköter sina uppgifter i samarbete med kommunens verksamheter samt Länsstyrelsen Skåne och Valmyndigheten. Från höst/vinter 2023 till genomförandet av EU-valet kommer valnämnden att arbeta med EU-valet med bland annat de uppgifter som tidigare presenterats. Valdagen till EU-valet är söndag 9 juni 2023. 

Valnämndens presidium 

Valnämndens ordförande är James Perlman (M)
1:e vice ordförande är Jan Holmerup (M)
2:e vice ordförande är Göran Malmberg (S).

Ledamöter i valnämnden

Valnämndens protokoll

En av ordförandens uppgifter är att kalla till sammanträden. En kallelse är ett förslag från ordföranden på vilka ärenden som nämnden ska behandla på mötet. Kallelsen innehåller också uppgifter om dag, tid och plats.

Om protokollet

Vi skriver protokollet så snart sammanträdet ägt rum. Ett protokoll redogör för de beslut som nämnden tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarade när nämnden fattade besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa är innehållsmässigt lika med de justerade protokollen.

Protokoll valnämnden 2024

Protokoll valnämnden 2024-06-12

Protokoll valnämnden 2024-04-15

Protokoll valnämnden 2024-03-05

Protokoll valnämnden 2024-02-13 

Protokoll valnämnden 2024-01-30 

Protokoll valnämnden 2023

Protokoll valnämnden 2023-10-16 

Protokoll valnämnden 2022

Protokoll valnämnden 2022-11-07

Protokoll valnämnden 2022-09-14

Protokoll valnämnden 2022-08-16

Protokoll valnämnden 2022-05-12 §§ 18-28

Protokoll valnämnden 2022-03-17 §§ 8-17

Protokoll valnämnden  2022-02-09 §§ 1-7

Protokoll valnämnden 2021

Protokoll valnämnden 2021-11-23 § 6-9

Protokoll valnämnden 2021-05-25 § 5

Protokoll valnämnden 2021-04-27 §§ 3-4

Protokoll valnämnden 2021-04-15 §§ 1-2

Om du är intresserad av äldre protokoll vänligen kontakta huvudregistrator.  

Publicerad 2016-05-24 kl 13:04
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-06-13 kl 15:07