Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Valnämndens kallelser och protokoll

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se
Anton Almer
Informationssamordnare
040-626 81 29
anton.almer@svedala.se

I varje kommun finns en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Valnämnden sammanträder de år då det är allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige eller val till Europaparlamentet. 

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, vilket innebär bland annat att:

  • se till att vallokaler finns och att medborgare får information om var deras vallokal finns på valdagen och under förtidsröstningen
  • utse personer (röstmottagare) som tar emot och räknar rösterna
  • utbilda röstmottagare och valdistriktens ordföranden om arbetsuppgifter i valarbete
  • se till att röstsedlar, valkuvert med mera finns i vallokaler och förtidsröstningslokaler
  • ansvara för den preliminära räkningen av rösterna dels på valnatten, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Valnämnden sköter sina uppgifter i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Valmyndigheten.

Ledamöter i Valnämnden

Valnämndens ordförande är Ulf Lennerling (M).
1:e vice ordförande är Daniel Bäckvall (M).
2:e vice ordförande är Henrik Corneliussen (SD).

Ledamöter i valnämnden

Protokoll valnämnden

Ordföranden har som uppgifter att kalla till sammanträden i valnämnden. En kallelse är ett förslag från ordföranden på vilka ärenden som de ska behandla på mötet. Kallelsen innehåller också uppgifter om dag, tid och plats.

Om protokollet

Vi skriver protokollet så snart sammanträdet ägt rum. Protokollet bör vara klart inom fjorton dagar. Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarande när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa är innehållsmässigt lika med de justerade protokollen.

Protokoll valnämnden 2019

Protokoll valnämnden 2018

Protokoll valnämnden 2017

 

Om du är intresserad av äldre protokoll kontakta huvudregistrator.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:04
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-01-03 kl 11:07