Stäng

Möten i tekniska nämnden

Kontakt

Pia Lindberg
Nämndsekreterare
040-626 82 59
registrator.tn@svedala.se

Tekniska nämnden sammanträder vid elva tillfällen i år med uppehåll i juli. Sammanträdena håller vi i kommunhuset och de är öppna för allmänheten. Här presenterar vi kallelser och protokoll för varje nämndmöte i teknisk nämnd.

Kalender politiska sammanträden

Kallelse och protokoll

Efter att vi har skickat ut kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan ändras innan sammanträdet. Vi publicerar protokollet senast 14 dagar efter sammanträdet.

Kallelse och protokoll tekniska nämnden

 

Vad gör tekniska nämnden?

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar samt städ- och måltidsservice.

Ordförande i tekniska nämnden är Peter Jansson (M)
1:e vice ordförande är Per Olof Lindgren (L)
2:a vice ordförande är Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S).

Ledamöter i tekniska nämnden

Publicerad 2017-06-06 kl 12:00
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2023-01-12 kl 17:25