Stäng

Möten i utbildningsnämnden

Kontakt

Jan Herbertson
Nämndsekreterare och registrator
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Utbildningsnämnden sammanträder vid tio tillfällen i år. Sammanträdena har inte tidigare varit öppna för allmänheten, men kommer nu att vara öppna under perioden mars-november 2023 efter beslut av utbildningsnämnden den 28 februari 2023. Utvärdering kommer därefter att ske. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje möte utbildningsnämnden håller.

Kalender politiska sammanträden

Kallelse och protokoll

Veckan innan möte publicerar vi kallelsen med ärendelista. Det är ordföranden som kallar till möten och en kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart från mötet (digitalt signerat) avpublicerar vi kallelsen, eftersom det är protokollet som är det gällande dokumentet. Vi anslår även protokollet på kommunens digitala anslagstavla.

Kallelse och protokoll utbildningsnämnden

Vad gör utbildningsnämnden?

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6-13-år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20 åringar.

Nämndens ordförande heter Hans Järvestam (M).
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L).
2:a vice ordförande är Helene Hardenstedt (S).

Ledamöter i utbildningsnämnden

Publicerad 2016-11-15 kl 13:04
Sidansvarig: Jan Herbertson
Uppdaterad 2023-03-17 kl 15:54