Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Möten i utbildningsnämnden

Kontakt

Jan Herbertson
Nämndsekreterare och registrator
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Utbildningsnämnden sammanträder vid tio tillfällen i år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje möte utbildningsnämnden håller.

Kalender politiska sammanträden

Kallelse och protokoll

Veckan innan möte publicerar vi kallelsen med ärendelista. Det är ordföranden som kallar till möten och en kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart från mötet avpublicerar vi kallelsen, eftersom det är protokollet som är gällande dokumentet.

Kallelse och protokoll utbildningsnämnden

Vad gör utbildningsnämnden?

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6-13-år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20 åringar.

Nämndens ordförande heter Hans Järvestam (M).
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L).
2:e vice ordförande är Magnus Lilja (SD).

Ledamöter i utbildningsnämnden

Publicerad 2016-11-15 kl 13:04
Sidansvarig: Jan Herbertson
Uppdaterad 2020-06-02 kl 11:06