Stäng

Trafiksäkerhetsgruppens minnesanteckningar

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040-626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Trafiksäkerhetsgruppen har möte en gång i kvartalet som INTE är öppna för allmänheten. Här presenterar vi minnesanteckningar från varje möte i trafiksäkerhetsgruppen.

Vad gör Trafiksäkerhetsgruppen?

Trafiksäkerhetsgruppen är ett rådgivande organ som arbetar med att samordna, stödja, initiera, planera och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa en trafiksäker miljö.

I trafiksäkerhetsgruppen ingår politiker och representanter från Polisen, Skånetrafiken, yrkesförare, Miljö och teknik, Vård och omsorg samt Utbildning.

Ordförande i trafiksäkerhetsgruppen är Per Olof Lindgren (L).
Vice ordförande är Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S).

Nästa möte är onsdagen den 11 september.

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2024

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2024-04-24

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2024-01-24

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2023

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2023-11-08

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2023-09-06

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2023-05-03

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2023-02-15

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2022

Nästa möte för trafiksäkerhetsgruppen är satt till den 15 februari 2023. Ny ordförande och vice ordförande för nästa mandatperiod kommer att utses av Teknisk nämnd. 

 

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-11-23

Minnesanyeckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-09-05

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-05-04

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-02-15

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2021

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-11-23

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-09-08

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-05-19

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-02-11

Äldre minnesanteckningar

Om du är intresserad av äldre minnesanteckningar kontakta gruppens kontaktperson.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2024-05-13 kl 11:14