Stäng

Trafiksäkerhetsgruppens minnesanteckningar

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040-626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Trafiksäkerhetsgruppen har möte en gång i kvartalet som INTE är öppna för allmänheten. Här presenterar vi minnesanteckningar från varje möte i trafiksäkerhetsgruppen.

Vad gör Trafiksäkerhetsgruppen?

Trafiksäkerhetsgruppen är ett rådgivande organ som arbetar med att samordna, stödja, initiera, planera och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa en trafiksäker miljö.

I trafiksäkerhetsgruppen ingår politiker och representanter från Polisen, Skånetrafiken, yrkesförare, Miljö och teknik, Vård och omsorg samt Utbildning.

Ordförande i trafiksäkerhetsgruppen är Erik Stoy, M.
Vice ordförande är Henrik Corneliusson, SD.

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2022

Nästa möte för trafiksäkerhetsgruppen är satt till den 23 november 2022.

Minnesanyeckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-09-05

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-05-04

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2022-02-15

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2021

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-11-23

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-09-08

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-05-19

Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2021-02-11

Äldre minnesanteckningar

Om du är intresserad av äldre minnesanteckningar kontakta gruppens kontaktperson.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2022-09-20 kl 11:47