Stäng

Möten i socialnämnden

Kontakt

Moa Blom
Nämndsekreterare
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Socialnämnden sammanträder vid cirka elva tillfällen under ett år. Vi håller sammanträdena i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kalender politiska sammanträden

Kallelse och protokoll

Veckan innan möte publicerar vi kallelsen med ärendelista. Det är ordföranden som kallar till möten och en kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart från mötet avpublicerar vi kallelsen, eftersom det är protokollet som är gällande dokumentet.

Kallelser och protokoll socialnämnden

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst, mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, mottagandet av nyanlända flyktingar, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Föräldrabalken.

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande är Torbjörn Sköld (S).

Ledamöter i socialnämnden

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-01-15 kl 10:57