Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Möten i socialnämnden

Kontakt

Rebecka Kjellsson
Verksamhetsstrateg/nämndsekreterare
040-626 81 81
registrator.sn@svedala.se

Socialnämnden sammanträder vid cirka tio tillfällen under ett år med uppehåll i juli. Vi håller sammanträdena i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kalender politiska sammanträden

Kallelse och protokoll

Veckan innan möte publicerar vi kallelsen med ärendelista. Det är ordföranden som kallar till möten och en kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart från mötet avpublicerar vi kallelsen, eftersom det är protokollet som är gällande dokumentet.

Protokoll socialnämnden

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst, mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, mottagandet av nyanlända flyktingar, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Föräldrabalken

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande är Caroline Gullstrand (SD).

Ledamöter i socialnämnden

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-06-03 kl 12:53