Stäng

Funktionsrättsrådets kallelser och protokoll

Kontakt

Moa Blom
Verksamhetsstrateg
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Det kommunala funktionsrättsrådet, tidigare handikapprådet, är ett organ för samråd, överläggningar och kommunikation mellan företrädare för handikapporganisationerna och socialnämnden.

Funktionsrättsrådet består av representanter från kommunens handikappföreningar samt politiker från socialnämnden. Rådets ordförande är även ordföranden i socialnämnden, Per Mattsson (M). Vid behov kan tjänsteman/politiker från andra kommunala nämnder bjudas in när frågor som berör deras verksamhet är aktuella.

Rådet sammanträder två gånger per år.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:17
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-07-05 kl 09:14