Stäng

Familjeteamet, öppenvård

Kontakt

Direktkontakt vid rådgivande samtal
0733-73 14 52
Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Öppettider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00

Rådgivande samtal och öppenvårdsbehandling för familjer med barn 0-20 år samt ungdomar boende i kommunens träningslägenheter.

Rådgivande föräldrasamtal 

Föräldrar med barn i åldern 0-20 år kan vända sig till Familjeteamet, för upp till fem rådgivande samtal. Det krävs inget biståndsbeslut hos socialtjänsten. Det kan handla om konflikter, gränssättning eller andra livssvårigheter.

Det kan handla om svårigheter som:

 • Konflikter och bråk
 • Gränssättning
 • Relations- och kommunikationssvårigheter

Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte.

Öppenvårdsbehandling

Familjeteamet erbjuder barn, ungdomar och deras familjer familjehandling. För öppenvårdsbehandling inom Familjeteamet krävs biståndsbeslut. Ansökan görs genom socialtjänsten.

 Har familjen svårigheter med: 

 • Konflikter
 • Gränssättning
 • Relations- och kommunikationssvårigheter
 • Ungdomar med utåtagerande beteende, aggressivitet, kan vara i kombination med olika typer av missbruk eller kriminellt beteende.
 • Psykisk ohälsa
 • Livssvårigheter

Vi arbetar:

 • tillsammans med familjen för att uppnå målen i vårdplanen utifrån genomförandeplanen som i grunden är familjens eget dokument.
 • med fokus på förändring i familjen.
 • utifrån ett familjeperspektiv med barnets behov i fokus.
 • för att så långt det är möjligt att hela familjen deltar i samtal.
 • med ungdomar boende i kommunens träningslägenheter för att rusta dem inför ett självständigt liv.

Familjeteamet erbjuder

 • Familjebehandling, med hela eller delar av familjen.
 • Föräldrasamtal.
 • Tillsyn och miljöterapeutiska samtal åt ungdomar i kommunens träningslägenheter.

Marte Meo

"Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft". Marte Meo erbjuder stöd till föräldrar som vill få större förståelse för sitt barn. Metoden lyfter fram det positiva i samspelet, och via videokameran synliggör vad som behöver ändras i relationen. Med hjälp av korta videoinspelningar av vardagliga situationer ser vi tillsammans på vad som händer i samspelet. Filmer spelas in i familjens hem till exempel när man äter, leker eller klär på barnet.

Lösningsfokuserad korttidsterapi 

Lösningsfokuserad korttidsterapi är en strukturerad samtalsmetodik. Tillsammans med familjen hittar och utvecklar vi familjens resurser och bygger på det som fungerar. Familjebehandlaren undersöker tillsammans med familjen vad de redan nu gör och har gjort för att nå sina mål.

Miljöterapi

Vi vill verka för att de personer som bor i kommunens lägenheter ska kunna utveckla sin förmåga att hantera vardagen och vara en del av samhället. Genom ett miljöterapeutiskt arbetssätt som grund försöker vi öka personens förmåga till aktivering och engagemang med struktur över sin egen vardag. Vill medverka till att varje boende ska uppleva glädje i livet, finna trygghet och få en tydlig struktur i sin vardag. 

Publicerad 2016-08-30 kl 13:09
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-10-23 kl 12:01