Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kallelse-och-protokoll kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare
040-626 81 24
Registrator.KS@svedala.se
Anton Almer
Informationssamordnare
040-626 81 29
anton.almer@svedala.se

Kommunstyrelsen sammanträder oftast på en måndag. Mötena är INTE öppna för allmänheten. Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum och publicerar det här på webbplatsen i samband med att protokollet anslås på den digitala anslagstavlan.

Kallelse till kommunstyrelsens kommande möte

Vi eftersträvar att på fredagen innan kommunstyrelsens sammanträde äger rum publicera kallelsen med ärendelista. Det är ordförande som kallar till möte. En kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart tar vi bort kallelsen, eftersom protokollet nu är gällande dokument.

Ärendelista till kommunstyrelsens sammanträde på måndag 17 maj 2021

 

Protokoll kommunstyrelsen 2021

Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarande när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa dokuement innehåller samma information som de justerade protokollen.

Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-28 §§ 93-95

Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-12 §§ 56-92

Protokoll kommunstyrelsen 2021-03-15 §§ 25-55

Protokoll kommunstyrelsen 2021-02-01 §§ 1-24

 

Protokoll kommunstyrelsen 2020

Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-14 §§ 240-254

Protokoll kommunstyrelsen 2020-11-23 §§ 222-239

Protokoll kommunstyrelsen 2020-11-09 §§204-221

Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-28 §§ 203

Protokoll kommunstyrelsen2020-10-12 §§ 178, 179, 182-202

Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 §§ 180-181 omedelbart justerat

Protokoll kommunstyrelsen 2020-09-07 §§ 152-177

Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-22 §§ 137-151

Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-01 §§ 114-136

Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-11 §§ 92-93, 96-113

Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-11 §§ 94, 95 omedelbart justerat

Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-14 §§ 62, 64, 66-67, 70-91

Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-14 omedelbart justerat §§ 63, 65, 68-69

Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-16

Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-26 (extra insatt sammanträde)

Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-10

Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-20

Omedelbart justerat beslut § 2, 2020-01-20

Protokoll kommunstyrelsen 2019

Protokoll kommunstyrelsen 2019-12-16 §§ 249, 251-263

Protokoll kommunstyrelsen 2019-12-16 § 250

Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-25 §§ 224, 228-248

Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-25 §§ 225-227, omedelbart justerat

Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-21

Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-09

Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-30

Protokoll kommunstyrelsen 2019-08-26

Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-17

Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-27

Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-29

Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-25

Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-25

Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-28

Protokoll kommunstyrelsen 2018

Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-17 §§ 270-288

Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-26 §§ 251-269

Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-29 §§ 229-250

Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-01 §§ 209-228

Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-27 §§179-208

Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-18 §§ 152-178

Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-11 §§ 149-151

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-28 §§ 126-148

Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-07 §§ 97-125

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-09 §§ 61, 64-96

Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-09 §§ 62-63

Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-05 §§35-60 

Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-12 §§19-34

Protokoll kommunstyrelsen 2018-01-15 §§ 1-18

Protokoll kommunstyrelsen 2017

Protokoll kommunstyrelsen 2017-12-11

Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-27

Protokoll kommunstyrelsen 2017-10-30 Anslagsbevis för omedelbart justerade §§ 223-226

Protokoll kommunstyrelsen 2017-10-30 §§ 221-257

Tre bilagor till protokollet § 228 Protokollsanteckningar från Centerpartiet Svedala, Miljöpartiet de gröna i Svedala, Sverigedemokraterna Svedala

Protokoll kommunstyrelsen 2017-10-02

Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-28

Protokoll kommunstyrelsen 2017-06-19

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-29

Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-02

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-27

Protokoll kommunstyrelsen 2017-02-27

Protokoll kommunstyrelsen 2017-01-30 + § 3 direktjustering

Protokoll kommunstyrelsen 2016

Protokoll kommunstyrelsen 2016-12-19

Protokoll kommunstyrelsen 2016-11-21

Protokoll kommunstyrelsen 2016-10-31

Protokoll kommunstyrelsen 2016-10-24

Protokoll kommunstyrelsen 2016-09-26

Protokoll kommunstyrelsen 2016-09-12

Protokoll kommunstyrelsen 2016-08-29

Protokoll kommunstyrelsen 2016-06-20

Protokoll kommunstyrelsen 2016-06-13

Protokoll kommunstyrelsen 2016-06-08

Protokoll kommunstyrelsen 2016-05-23

Protokoll kommunstyrelsen 2016-04-25

Protokoll kommunstyrelsen 2016-03-29

Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-22

Protokoll kommunstyrelsen 2016-01-25

Protokoll kommunstyrelsen 2015

Protokoll kommunstyrelsen 2015-12-21

Protokoll kommunstyrelsen 2015-11-16

Protokoll kommunstyrelsen 2015-10-26

Protokoll kommunstyrelsen 2015-10-19

Protokoll kommunstyrelsen 2015-09-28

Protokoll kommunstyrelsen 2015-08-24

Protokoll kommunstyrelsen 2015-06-15

Protokoll kommunstyrelsen 2015-05-25

Protokoll kommunstyrelsen 2015-04-27

Protokoll kommunstyrelsen 2015-03-23

Protokoll kommunstyrelsen 2015-02-23

Protokoll kommunstyrelsen 2015-01-26

Äldre protokoll och kallelser

Om du är intresserad av äldre protokoll vänligen kontakta kommunstyrelsens registrator.
Vi bevarar våra kallelser i två år därefter gallras kallelserna. Vänligen kontakta kommunstyrelsens registrator om du vill se en kallelse för ett särskilt möte.

Publicerad 2017-01-16 kl 16:10
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2021-05-14 kl 20:00