Stäng

Kallelse-och-protokoll kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare
040-626 81 24
Registrator.KS@svedala.se

Kommunstyrelsen sammanträder oftast på en måndag. Mötena är INTE öppna för allmänheten. Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum och publicerar det här på webbplatsen i samband med att protokollet anslås på den digitala anslagstavlan.

Kallelse till kommunstyrelsens kommande möte

Vi eftersträvar att på fredagen innan kommunstyrelsens sammanträde äger rum publicera kallelsen med ärendelista. Det är ordförande som kallar till möte. En kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart tar vi bort kallelsen, eftersom protokollet då är gällande dokument.

Nästa sammanträde i kommunstyrelsen är tisdag 7 juni. Under fredagen innan mötet äger rum publiceras ärendelistan här.

Protokoll kommunstyrelsen 2022

Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarande när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa dokument innehåller samma information som de justerade protokollen.

Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-02

Protokoll kommunstyrelsen 2022-04-04

Protokoll kommunstyrelsen 2022-03-14

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-07 § 9

Protokoll kommunstyrelsen 2022-01-31 §§ 3-18

Protokoll kommunstyrelsen 2022-01-21 §§ 1-2

Protokoll kommunstyrelsen 2021

Protokoll kommunstyrelsen 2021-12-13 §§ 246-259

Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-29 §§ 234-245

Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-08 §§ 212-233

Protokoll kommunstyrelsen 2021-10-11 §§ 191-211

Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-06 §§ 173-190

Protokoll kommunstyrelsen 2021-06-28 §§ 150-172

Protokoll kommunstyrelsen 2021-06-07 §§ 125-149

Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-17 §§ 96-124

Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-28 §§ 93-95

Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-12 §§ 56-92

Protokoll kommunstyrelsen 2021-03-15 §§ 25-55

Protokoll kommunstyrelsen 2021-02-01 §§ 1-24

 

Protokoll kommunstyrelsen 2020

Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-14 §§ 240-254

Protokoll kommunstyrelsen 2020-11-23 §§ 222-239

Protokoll kommunstyrelsen 2020-11-09 §§204-221

Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-28 §§ 203

Protokoll kommunstyrelsen2020-10-12 §§ 178, 179, 182-202

Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 §§ 180-181 omedelbart justerat

Protokoll kommunstyrelsen 2020-09-07 §§ 152-177

Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-22 §§ 137-151

Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-01 §§ 114-136

Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-11 §§ 92-93, 96-113

Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-11 §§ 94, 95 omedelbart justerat

Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-14 §§ 62, 64, 66-67, 70-91

Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-14 omedelbart justerat §§ 63, 65, 68-69

Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-16

Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-26 (extra insatt sammanträde)

Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-10

Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-20

Omedelbart justerat beslut § 2, 2020-01-20

Protokoll kommunstyrelsen 2019

Protokoll kommunstyrelsen 2019-12-16 §§ 249, 251-263

Protokoll kommunstyrelsen 2019-12-16 § 250

Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-25 §§ 224, 228-248

Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-25 §§ 225-227, omedelbart justerat

Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-21

Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-09

Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-30

Protokoll kommunstyrelsen 2019-08-26

Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-17

Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-27

Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-29

Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-25

Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-25

Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-28

 

Äldre protokoll och kallelser

Om du är intresserad av äldre protokoll vänligen kontakta kommunstyrelsens registrator.
Vi bevarar våra kallelser i två år därefter gallras kallelserna. Vänligen kontakta kommunstyrelsens registrator om du vill se en kallelse för ett särskilt möte.

Publicerad 2017-01-16 kl 16:10
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-05-06 kl 08:53