Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Ungdomsparlamentet

Logotyp ungdomsparlamentet.

Kontakt

Ellinor Lamberth
Ordförande i Svedalas ungdomsparlament och ungdomsråd
0708-28 74 94
ungdomsradet@svedala.se
Katrin Teern
Fritidsassistent - och ungdomssamordnare
0709-89 64 01
katrin.teern@svedala.se

Ungdomsparlamentet kallar till två sammanträden per år och en utbildningsdag. Mötena håller vi i Naverlönnsalen i kommunhuset och är öppna för allmänheten. Dock kräver vi anmälan från allmänheten. Här presenterar vi protokoll från ungdomsparlamentens möten.

Vad gör ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet är en organisation i kommunen sedan 2006. Syftet med ungdomsparlamentet är att ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna påverka kommunen de bor i. Det gör de genom att skriva motioner som de tar upp till diskussion och omröstning vid mötena i ungdomsparlamentet. Motionerna måste gynna unga i kommunen för att de ska rösta igenom dem och de får inte handla om skolmaterial eller annat som ingår i ordinarie budget för skolan.

Vem ingår i ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet har en årsbudget på 100 000 kr och består av 36 ledamöter, nio stycken från varje högstadie- och gymnasieskola i kommunen (Spångholmsskolan, Klågerupsskolan, Naverlönnskolan och Nils Fredriksson Utbildning) och så kallade "yttre ungdomar" (ungdomar som går i åk 6 upp till 21-årsålder som är folkbokförd i Svedala kommun men går i skola i annan kommun).

Ungdomsparlamentet utser en ordförande och en sekreterare vid det sista sammanträdet på kalenderåret. Mandatperioden är ett kalenderår, ordförande och sekreterare måste närvara på alla sammanträden. Ordförande leder mötena i ungdomsparlamentet och ungdomsrådet, sekreteraren skriver protokoll.

Ordförande i ungdomsparlamentet är Ellinor Lamberth.
Sekreterare i ungdomsparlamentet är Anna Hylén.

Protokoll ungdomsparlamentet 2017

Protokoll ungdomsparlament 2017-03-01

Protokoll ungdomsparlamentet 2016

Protokoll ungdomsparlament 2016-12-05

Protokoll ungdomsparlament 2016-03-10

Protokoll ungdomsparlamentet 2015

Protokoll ungdomsparlament 2015-10-23

Protokoll ungdomsparlament 2015-05-22

Protokoll ungdomsparlament 2015-02-10

Publicerad 2016-05-24 kl 13:04
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2017-11-16 kl 15:22