Stäng

Kallelser kommunfullmäktige

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
Registrator.KS@svedala.se
Sara Karlsson
Informationssamordnare
040-626 80 00
Registrator.KS@svedala.se

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll på sommaren och i december. Sammanträdena är oftast på en onsdag kl 19:00 med undantag för mötet i juni som startar kl.09.00. Efter att kungörelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här.

Mötena i kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonserar vi på kommunens officiella digitala anslagstavla och webbplats i vanlig ordning.

Webbsändning kommunfullmäktige

Protokollet finns att läsa på svedala.se när det är justerat.

Kallelser kommunfullmäktige 2023

Kallelse kommunfullmäktige 13 september 2023

Kallelse kommunfullmäktige 21 juni 2023

Kallelse kommunfullmäktige 17 maj 2023

Kallelse kommunfullmäktige 26 april 2023

Kallelse kommunfullmäktige 29 mars 2023

Kallelse kommunfullmäktige 15 februari 2023

Kallelse kommunfullmäktige 18 januari 2023

Kallelser kommunfullmäktige 2022

Kallelse kommunfulmäktige 2022-12-07

Kallelse kommunfullmäktige 2022-11-30

Kallelse kommunfullmäktige 2022-10-26

Kallelse kommunfullmäktige 2022-10-19

Kallelse kommunfullmäktige 2022-09-14

Kallelse kommunfullmäktige 2022-06-22 

Kallelse kommunfullmäktige 2022-05-18

Kallelse kommunfullmäktige 2022-04-27

Kallelse kommunfullmäktige 2022-03-30

Kallelse kommunfullmäktige 2022-02-16

Kallelser kommunfullmäktige 2021

Kallelse kommunfullmäktige 2021-12-15

Kallelse kommunfullmäktige 2021-11-24

Kallelse kommunfullmäktige 2021-10-27

Kallelse kommunfullmäktige 2021-09-22

Kallelse kommunfullmäktige 2021-06-23

Kallelse kommunfullmäktige 2021-06-02

Kallelse kommunfullmäktige 2021-04-28

Kallelse kommunfullmäktige 2021-04-07

Kallelse kommunfullmäktige 2021-02-17

Kallelse kommunfullmäktige 2021-01-20

Kallelser kommunfullmäktige 2020

Kallelse kommunfullmäktige 2020-12-09

Kallelse kommunfullmäktige 2020-11-25

Kallelse kommunfullmäktige 2020-10-28

Kallelse kommunfullmäktige 2020-09-23

Uppdaterad kallelse kommunfullmäktige 2020-06-17

Kallelse kommunfullmäktige 2020-06-17

Kallelse kommunfullmäktige 2020-05-27

Kallelse kommunfullmäktige 2020-04-29

Uppdaterad kallelse kommunfullmäktige 2020-04-01

Kallelse kommunfullmäktige 2020-04-01

Uppdaterad kallelse kommunfullmäktige 2020-02-26 

Kallelse kommunfullmäktige 2020-02-26

Kallelser kommunfullmäktige 2019

Kallelse kommunfullmäktige 2019-12-11

Kallelse kommunfullmäktige 2019-11-27

Kallelse kommunfullmäktige 2019-11-13

Kallelse kommunfullmäktige 2019-09-11

Kallelse kommunfullmäktige 2019-06-12

Kallelse kommunfullmäktige 2019-05-15

Uppdaterad kallelse kommunfullmäktige 2019-04-10

Kallelse kommunfullmäktige 2019-04-10

Kallelse kommunfullmäktige 2019-03-13

Kallelse kommunfullmäktige 2019-02-13

Kallelse kommunfullmäktige 2019-01-23

Kallelser kommunfullmäktige 2018

Kallelse kommunfullmäktige 2018-12-05

Kallelse kommunfullmäktige 2018-11-28

Kallelse kommunfullmäktige 2018-11-07

Kallelse kommunfullmäktige 2018-10-17

Kallelse kommunfullmäktige 2018-09-19

Kallelse kommunfullmäktige 2018-06-13

Kallelse kommunfullmäktige 2018-05-30

Kallelse kommunfullmäktige 2018-04-25

Kallelse kommunfullmäktige 2018-03-21

Kallelse kommunfullmäktige 2018-01-31 

Kungörelser kommunfullmäktige 2017

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-12-14

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-11-29

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-11-15

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-10-18

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-09-13

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-06-21

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-05-17

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-04-19

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-03-15

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-02-15

Kungörelse kommunfullmäktige 2017-01-18

Kungörelser och ärendelistor kommunfullmäktige 2016

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-12-14

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-11-30

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-11-09

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-10-12

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-09-14

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-06-08

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-05-11

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-04-13

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-03-09

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-02-10

Kungörelse kommunfullmäktige 2016-01-13

Kungörelser kommunfullmäktige 2015

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-12-16

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-11-25

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-11-11

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-10-14

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-09-16

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-06-17

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-05-13

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-04-15

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-03-11

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-02-11

Kungörelse kommunfullmäktige 2015-01-14

Äldre kungörelser

Om du är intresserad av äldre kungörelser vänligen kontakta kommunens registrator.

Publicerad 2017-01-12 kl 16:03
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2023-09-05 kl 17:12