Stäng

Kallelse och protokoll socialnämnden

Kontakt

Moa Blom
Nämndsekreterare
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Socialnämnden sammanträder oftast på en torsdag, elva tillfällen i år. Mötena är inte öppna för allmänheten. Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum och publicerar det här på webbplatsen i samband med att protokollet anslås på den digitala anslagstavlan.

Kallelse

Veckan innan möte publicerar vi kallelsen med ärendelista. Det är ordföranden som kallar till möten och en kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet är klart från mötet avpublicerar vi kallelsen, eftersom det är protokollet som är gällande dokumentet.

Socialnämndens kallelse med ärendelista 2024-02-29

Protokoll

Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarande när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa är innehållsmässigt identiska med de justerade protokollen.

Protokoll socialnämnden 2023

Protokoll socialnämnden 2023-12-14

Protokoll socialnämnden 2023-11-23

Protokoll socialnämnden 2023-10-26

Protokoll socialnämnden 2023-09-28

Protokoll socialnämnden 2023-08-31

Protokoll socialnämnden 2023-06-26

Protokoll socialnämnden 2023-04-27

Protokoll socialnämnden 2023-03-22

Protokoll socialnämnden 2023-02-16

Protokoll socialnämnden 2023-01-19

Protokoll socialnämnden 2022

Protokoll socialnämnden 2022-12-15

Protokoll socialnämnden 2022-12-06

Protokoll socialnämnden 2022-11-17

Protokoll socialnämnden 2022-10-27

Protokoll socialnämnden 2022-09-29

Protokoll socialnämnden 2022-08-25

Protokoll socialnämnden 2022-06-02

Protokoll socialnämnden 2022-04-28

Protokoll socialnämnden 2022-03-31

Protokoll socialnämnden 2022-03-16

Protokoll socialnämnden 2022-02-17 § 9

Protokoll socialnämnden 2022-02-17

Protokoll socialnämnden 2022-01-26

Protokoll socialnämnden 2021

Protokoll socialnämnden 2021-12-16

Protokoll socialnämnden 2021-11-18

Protokoll socialnämnden 2021-10-21

Protokoll socialnämnden 2021-09-30

Protokoll socialnämnden 2021-08-26

Protokoll socialnämnden 2021-06-17 §§ 46, 48-50, 52-56

Protokoll socialnämnden 2021-06-17 §§ 47,51

Protokoll socialnämnden 2021-05-27 § 34-39, 41-45

Protokoll socialnämnden 2021-05-27 § 40

Protokoll socialnämnden 2021-04-22

Protokoll socialnämnden 2021-03-25

Protokoll socialnämnden 2021-02-04

Protokoll socialnämnden 2020

Protokoll socialnämnden 2020-12-10

Protokoll socialnämnden 2020-11-26

Protokoll socialnämnden 2020-10-22

Protokoll socialnämnden 2020-09-24

Protokoll socialnämnden 2020-08-27

Protokoll socialnämnden 2020-06-25

Protokoll socialnämnden 2020-06-04

Protokoll socialnämnden 2020-04-23

Protokoll socialnämnden 2020-03-26

Protokoll socialnämnden 2020-02-13

Protokoll socialnämnden 2019

Protokoll socialnämnden 2019-12-12

Protokoll socialnämnden 2019-12-12 § 125

Protokoll socialnämnden 2019-11-07

Protokoll socialnämnden 2019-10-17

Protokoll socialnämnden 2019-10-10

Protokoll socialnämnden 2019-09-26

Protokoll socialnämnden 2019-09-12

Protokoll socialnämnden 2019-08-22

Protokoll socialnämnden 2019-06-04

Protokoll socialnämnden § 71 2019-06-04

Protokoll socialnämnden 2019-05-09

Protokoll socialnämnden 2019-04-11 

Protokoll socialnämnden 2019-04-11 § 48,50

Protokoll socialnämnden 2019-03-14

Protokoll socialnämnden 2019-02-14

Protokoll socialnämnden 2019-01-17

Protokoll socialnämnden 2019-01-17 § 17

Äldre protokoll 

Om du är intresserad av äldre protokoll vänligen kontakta socialnämndens nämndsekreterare.

Publicerad 2017-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-02-23 kl 15:31