Stäng

Tillstånd och regler parker, torg och allmänna platser

Kontakt

Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se
Johanna Eriksson
Gatu- och parkchef
040-626 82 12
johanna.eriksson@svedala.se

Här hittar du information om vilka tillstånd och regler som gäller vid torghandel, belamring, uteservering, skyltning och affischering samt nertagning av träd som står på kommunens park- och naturmark.

Det är polisen som ger dig tillstånd att använda offentlíg plats för till exempel allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, uppställning av container, byggnadsställning samt för uteservering, skyltning, affischering och liknande. Om du inte har tillstånd kan vi ta bort materialet på din bekostnad. Du kan läsa mer på polisens webbplats.

Om tillståndsansökan på polisens webbplats

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Håkan Järvborn
Uppdaterad 2023-10-18 kl 10:26