Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Rapportering av farligt avfall

Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige, men statistiken är osäker och tillsynsmyndigheter saknar idag verktyg för att spåra flödet av farligt avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter börja rapportera.

Anteckna och rapportera

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in eller på annat sätt behandlar farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt register hos Naturvårdsverket. Farligt avfall finns troligtvis i alla verksamheter, i såväl från  industriverksamhet som förskolor och fastighetsbolag. Oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall. Till farligt avfall räknas exempelvis:

 

  • avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor.
  • rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batterisyra, ammoniak och andra rester av farlighetsmärkta kemikalier. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation.
  • elektronik såsom elkablar, mobiltelefoner, batterier och lysrör/lågenergilampor.

 

Rapportera digitalt

Naturvårdsverket arbetar med att utveckla en lösning som gör det möjligt för verksamheter att lämna in uppgifter till avfallsregistret digitalt via API eller e-tjänst. Den digitala lösningen kommer att lanseras 1 november 2020, men redan nu finns information för hur din verksamhet kan förbereda sig. Informationen om de nya reglerna uppdateras löpande på Naturvårdsverkets hemsida, där du också hittar vanliga frågor och svar.

Information om regler för rapportering av farligt avfall

Publicerad 2020-10-29 kl 07:16