Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gräva och schakta

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se
Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040-626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Du måste ansöka om tillstånd om du ska gräva eller borra i mark som kommunen äger. Vi ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar.

Grävtillstånd

Du ska skicka in en ansökan och ritning innan du börjar borra eller gräva. Vid större arbeten längs gator och i korsningar med huvudgator samt i parker kräver vi ritningar på nuvarande anläggningar och föreslagna arbeten.

Akuta grävarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd. Du ska skicka in anmälan snarast i form av en ansökan om tillstånd och ritning enligt överenskommelse.

Ansökan om grävtillstånd

Återställningsarbete

I dokumentationerna "Normbeskrivning för allmänna anläggningar" samt ”Anvisning för brukande av allmän platsmark" kan du läsa om hur du ska utföra återställningsarbetet.

Vid grävarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan vid vägarbete lämnas in. Tänk också på att grävtillståndet inte friar dig från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter.

Trafikanordningsplan

Om du ska gräva eller borra på eller intill en gata, trottoar eller gång- och cykelväg ska du alltid lämna in en trafikanordningsplan till kommunens trafikingenjör, minst tio arbetsdagar före arbetet sätter igång. Planen ska vara godkänd innan du börjar gräva eller borra.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:12
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2021-06-01 kl 16:30