Stäng

Bekämpningsmedel

Kontakt

Jenny Ahlqvist
Natur- och miljöstrateg
040-626 80 00
jenny.ahlqvist@svedala.se

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga och de påverkar inte bara den organism som ska bekämpas utan även andra växter och djur och kan även vara skadliga för människors hälsa. Tänk på att det inte bara är livet i din egen trädgård som påverkas av dina bekämpningsmedel.

Behöver du verkligen använda bekämpningsmedel i din trädgård? Oftast behövs inga kemiska tillsatser för att hålla ogräs eller skadedjur borta från trädgården. Det finns flera mekaniska hjälpmedel och alternativa metoder.

Krav på godkännande och märkning 

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och vissa produkter får bara användas för yrkesmässigt bruk. På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du ett bekämpningsmedelsregister över godkända produkter och där framgår också vilka som får användas av privatpersoner.

Bekämpningsmedelsregister på Kemikalieinspektionens webbplats

Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas även av privatpersoner.

Viktigt att tänka på

Alla kemikalier ska ha ett säkerhetsdatablad så fråga efter detta vid köp av bekämpningsmedel. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning och följ de anvisningar och råd för hanteringen som anges där.

Det finns alltid en risk att ett barn eller djur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt. Kemiska bekämpningsmedel kan spridas långa vägar genom vind, ytavrinning, avdunstning eller urlakning i marken.

Om du använder bekämpningsmedel i trädgården, var noga med att följa bruksanvisningen och undvik att använda medlen när det finns risk för regn eller i samband med bevattning. Då sköljs det bort, skadar naturen och hamnar i vårt dricksvatten. Använd heller inte medlen på underlag där det lätt rinner av om det regnar, till exempel grusade ytor, singel, asfalt, trädgårdsplattor eller i närheten av brunnar. Sprid aldrig bekämpningsmedel i områden där barn vistas.

Du som har en egen brunn bör tänka efter extra noga innan du använder kemiska bekämpningsmedel så att du inte riskerar att förorena ditt dricksvatten. Ett exempel på kemiskt bekämpningsmedel som hittats i grund- och dricksvatten är Glyfosat som finns i bland annat Roundup och Rambo. Att använda Fenoxisyror som förekommer i vissa kombipreparat för gräsmattan innebär också en risk för vattenförorening.

Bekämpningsmedelsrester

Bekämpningsmedelsrester är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. Om bekämpningsmedel hamnar i avloppsvattnet kan det döda mikroorganismerna i reningsverket och förstöra reningsprocessen.

Mekanisk ogräsbekämpning

Att rensa ogräs är kanske inte alla trädgårdsägares dröm, men det är ju faktiskt det mest miljövänliga. Idag finns det många fiffiga hjälpmedel för att underlätta ogräsrensningen.  

Växtvårdsmedel

Växtsåpor, oljor och gelatiner kallas växtvårdsmedel. Produkterna behöver inte registreras som bekämpningsmedel och är därför inte testade ur hälsosynpunkt. Men de marknadsförs ofta i butikerna som bekämpningsmedel mot skadeinsekter och svampsjukdomar. Eftersom de har ett mer eller mindre naturligt ursprung anses de vara harmlösa för människan och miljön. De verkar mekaniskt genom att kväva mjukhudade insekter och larver. 

Biologiska bekämpningsmedel 

I biologiska bekämpningsmedel utnyttjas skadegörarens naturliga fiende. Biologiska bekämpningsmedel innehåller organismer som parasiterar på, äter upp eller konkurrerar ut skadegöraren. Det finns flera produkter på marknaden. Några exempel är nematoder mot vissa skalbaggslarver, bakterier mot fjärilslarver, och i växthus kan man använda parasitsteklar mot vita flygare. Handelsträdgårdar har ofta ett visst utbud av biologiska bekämpning, och mycket finns att köpa via internetbutiker.

Feromoner (dofter) som lockbete

Det finns feromonfällor, som genom dofter, specifika för en viss skadeinsekt, lockar till sig dessa som sedan till exempel fastnar på ett klisterpapper.

Resistenta växter

Genom växtförädling har man fått fram växtsorter som blivit mindre mottagliga för växtsjukdomar och skadedjur, t ex olika potatis- och rossorter. Genom att välja dessa resistenta sorter kan vi hjälpas åt att minska användningen av bekämpningsmedel.

Snigelbekämpning

Den spanska skogssnigeln även kallad ”mördarsnigeln” kan snabbt förstöra en hel köksträdgård. Det finns många metoder, mer eller mindre effektiva och miljövänliga, för att rädda växterna i din trädgård.
 
Salta inte på sniglarna! Det innebär både en långsam och plågsam död för sniglarna, och rubbar växternas näringsbalans vilket skadar växterna i din trädgård.
 
Att plocka sniglarna och avliva dem genom att klippa, hälla kokhett vatten på, eller frysa dem är mindre plågsamt och mycket miljövänligare och bättre för din trädgård. Att fånga dem i en ölfälla (nedgrävd burk med öl som sniglarna dras till och drunknar i) är också ett alternativ. 
 
Olika former av stängsel är ett alternativ för att skydda just köksträdgården eller en speciell rabatt. Elstängsel är en variant som finns i olika former att köpa i butiker och på internet.
 
Järnfosfatpreparat är ett vanligt klass 3-medel mot sniglar. Preparaten säljs ofta i form av korn som består av järnfosfat samt ett ”lockämne”. Sniglarna äter av kornen, tappar sedan lusten att äta, drar sig tillbaka till sina ”gömställen” och dör. Kadavret, samt järnet och fosfatet, som är naturliga näringsämnen tas upp i ekosystemet. 
 
Publicerad 2016-05-20 kl 10:39
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-08-03 kl 09:51