Stäng

Brandskydd i din verksamhet

Kontakt

Torgny Althin och Hampus Hagenbjörk
Tillsynsförrättare räddningstjänsten
040-626 82 33 alt. 040-626 82 35
raddningstjansten@svedala.se
e-post till person: förnamn.efternamn@svedala.se

Här har vi sammanställt information om vilka brandskyddskrav som ställs på dig som äger en fastighet eller har en verksamhet.

Informationen på den här sidan är framför allt framtagen för verksamheter. Information om brandskydd i din bostad har vi sammanställt på de här sidorna:

Brandskydd i hemmet

Vad gör du om det brinner i din verksamhet?

Att det skulle kunna börja brinna i din verksamhet är säkert något du tänkt på. Har du också funderat på hur du och dina kollegor skulle hantera en sådan händelse, vad ni skulle göra och hur det skulle påverka verksamheten?

Om ni har gjort det är ni säkert på god väg till att ha ett bra brandskydd, om inte är det dags att börja nu. 

Vad säger lagen om brandskydd i er verksamhet?

Ett bra skydd mot bränder och andra olyckor i sin verksamhet vill alla säkert ha. Det finns faktiskt också lagar och föreskrifter som styr detta.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare (användare) av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna som ni ska vidta handlar både om att ha rätt brandskydd i byggnaden och att ha en organisation som ser till att brandskyddet fungerar och att personerna i verksamheten kan klara av en brandsituation. 

Krav på brandskydd i byggnaden

Du ska ha utrustning för släckning av brand i lokalerna. För de flesta verksamhetstyperna är handbrandsläckare av typen pulver 6 kilo lämpligt. Dessa ska finnas i tillräcklig omfattning, vilket normalt betyder att i alla delar av lokalen ska finnas en släckare inom 25 meters avstånd. Du ska också säkerställa att släckutrustningen fungerar över tid genom regelbunden kontroll och service. 

Alla byggnader har olika inbyggda funktioner som är till för att minska riskerna vid en brand. Vilka funktioner som finns beror på när byggnaden är byggd och vilken verksamhet som finns i byggnaden. 

Vilka olika brandskyddsfunktioner som finns kan du läsa mer om på boverkets webbplats.

Kraven på dig som fastighetsägare eller verksamhet är att se till att alla brandskyddsfunktioner som finns i byggnaden fungerar säkert och utan fel, och att de inte går sönder eller slits ut. 

Det är också viktigt att inte ändra användningen av byggnaden eller lokaler i byggnaden till någonting som brandskyddet inte är anpassat för.

Brandskyddsorganisationen och personalen

Alla verksamheter behöver ha en planering för sitt brandskydd. Beroende på storlek och struktur på företaget/verksamheten kan en brandskyddsorganisation se olika ut. Ett tips är att följa samma struktur som för ert systematiska arbetsmiljöarbete. 

I föreskrifter från myndigheten för sammhällsskydd och beredskap står att alla verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete. 

I ett systematiskt brandskyddsarbete ingår bland annat att underhålla och kontrollera brandskyddsfunktioner i byggnaden. Det ingår även att utbilda personal i verksamehten för att minska brandriskerna och så att de klarar av att hantera en brand. 

Information om systematiskt brandskyddsarbete

Föreskrift om systematiskt brandskskyddsarbete på MSB.se

Publicerad 2022-05-12 kl 10:42
Sidansvarig: Hampus Hagenbjörk
Uppdaterad 2022-11-16 kl 08:34