Stäng

Legionella

Kontakt

Legionellabakterier finns naturligt i sjöar och vattendrag i väldigt små doser. Det gör att de också vid enstaka tillfällen kan förekomma i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället.

Legionellabakterierna trivs som bäst och förökar sig i temperaturer mellan +20oC och +45oC. Bakterierna dör i + 60oC efter några minuter och i + 70oC efter några sekunder.

Legionellabakterier är luftburna och sprids via inandning av vattenaerosoler från bland annat duschar, bubbelpooler och kyltorn.

Enligt Boverket kan risken för tillväxt av legionellabakterier minskas genom att vattentemperaturen är minst + 60oC i varmvattenberedaren och minst + 50oC vid tappstället. Vattenledningarna bör dessutom vara utformade så att vattnet inte är stillastående då det ökar risken för tillväxt av bakterier.

Legionellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstingen samt till Folkhälsomyndigheten. 

Om du märker att varmvattentemperaturen är låg i din bostad ska du ta kontakt med din fastighetsägare eller bostadsförening. 

Sjukdomar orsakade av legionellabakterier

Bakterierna orsakar två sorters sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Vid legionärssjuka får man en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer. Sjukdomen kan vara mycket allvarlig, speciellt då den oftast drabbar människor som har nedsatt immunförsvar. Pontiacfeber är en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symptom med feber och muskelvärk.

Publicerad 2019-06-27 kl 09:19
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2022-04-29 kl 11:48