Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Trädfällning

Kontakt

Jonni Gend
Planeringsingenjör
040-626 82 16
jonni.gend@svedala.se

Vi får många önskemål om nertagning av träd som står på kommunens park- och naturmark. Värdering av träd sker enligt Alnarpsmodellen.

Du får inte själv fälla träd som står på kommunens mark - det räknas som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas. För att hantera detta på bästa sätt och kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig att skriftligen skicka in en ansökan. När vi mottagit ansökan gör en representant inom organisationen, med expertis om träd, en bedömning.

Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området i helhet.
  • Trädets kondition.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet och om grannarna är överens.

Generellt är vi restriktiva med att fälla friska träd. Vi tar inte hänsyn till att löv från kommunens träd blåser in på privat mark och inte heller att ett träd skuggar eller skymmer utsikten.

Ansök om trädfällning

Gör din ansökan senast 30 juni för att vi ska kunna behandla och åtgärda under kommande vinterhalvår. Skickar du in ansökan med post glöm inte att märka brevet med Ansökan trädfällning.

Ansök om trädfällning på kommunens park- och naturmark

Ny prövning

Om du ansökt om trädfällning tidigare och vill göra en andra prövning kan du skicka in ytterligare en ansökan. Denna ansökan kommer endast behandlas om du gjort tidigare gjort ansökan beskriven under rubriken 'Ansök om Trädfällning'.

Ansökan behandlas av parkenheten och kommunens stadsarkitekt. Stadsarkitekten tar beslut och ytterligare prövning går inte att göra.

Publicerad 2016-05-11 kl 10:55
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-10-17 kl 14:42