Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Framkomlighet i trafiken

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se
Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Vårt jobb är att se till att biltrafikanter, cyklister och fotgängare kan samspela med varandra i en säker och tillgänglig trafikmiljö. Bland annat bygger vi ut gång- och cykelbanorna och arbetar för en säkrare gatumiljö.

Vi sätter bland annat upp väjningspliktskyltar vid övergångar för cyklister och fartdämpande refuger och upphöjningar. I förebyggande syfte tar vi bort de vita linjerna vid övergångsställena. Detta kan verka motsägelsefullt men studier visar att det faktiskt sker fler olyckor på övergångsställen - det ger en falsk trygghet och folk korsar gatan utan att se sig för. Med denna åtgärd blir fotgängare mer uppmärksamma på trafiken runtomkring.

Andra sätt vi arbetar med framkomlighet är till exempel att vi utjämnar nivåskillnader mellan trottoarkanter och gator, använder släta underlag vid nybyggen och upprustningar.

Kommuninvånarnas ansvar

Du som kommuninvånare ansvarar bland annat för att se till att dina häckar och buskage inte hindrar framkomligheten samt att snöröja framför din fastighet.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:15
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2020-05-20 kl 10:29