Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Gator

Gatumiljö. Foto: TA fotografi

Kontakt

Lennart Hansson
Enhetschef gatuenheten
040-626 82 37
lennart.hansson@svedala.se

Gatuenheten i Svedala kommun ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar. Vi mer än 80 kilometer gator och runt 40 kilometer gång- och cykelvägar. Ute på landsbygden är det trafikverket och enskilda väghållare som har ansvaret för vägarna. I flikarna till vänster kan du läsa mer om hur vi arbetar med kommunens gatumiljöer.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:12
Sidansvarig: Ellen Aspegren
Uppdaterad 2016-05-30 kl 15:26