Svedala kommun logotyp - liggande

Trafikregler och säkerhet

Foto: Birger Lallo

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Vi arbetar ständigt för att du ska kunna röra dig säkert i vår trafikmiljö. Här kan du läsa om vilka hastigheter som gäller och om kommunens trafiksäkerhetsarbete.

Hastigheter

Följande hastigheter gäller i Svedalas tätorter:

  • Huvudvägnätet: 60 km/timmen
  • Huvudgator i centrum: 40 km/timmen
  • Lokalgator: 30 km/timmen
  • Uppsamlingsgator: 40 km/timmen
  • Utanför skolor: 30 km/timmen

Hastighetsplan Svedala kommun

Vi har levererat alla trafikföreskrifter till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RDT (Transportstyrelsens rikstäckande databas). För att söka efter regler och föreskrifter besök RDT via Transportstyrelsens webbplats.

Transportstyrelsens webbplats

Om du har frågor som gäller trafikföreskrifter i kommunen är du välkommen att kontakta Johanna Andersson, trafikansvarig samt Gatu- och parkchef.

Trafiksäkerhetsgrupp

Trafiksäkerhetsgruppen i kommunen är ett rådgivande organ som arbetar med att samordna, stödja, initiera, planera och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa en trafiksäker miljö.

I trafiksäkerhetsgruppen ingår politiker och representanter från Polisen, Trafikverket, yrkesförare, kommunverksamheterna: Miljö och teknik, Vård och omsorg samt Utbildning. Johanna Andersson, Gatu- och parkchef, är trafiksäkerhetsgruppens kontaktperson.

Trafiksäkerhetspolicy gator och vägar Svedala kommun

Minnesanteckningar från möten i Trafiksäkerhetsgruppen

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Ellen Aspegren
Uppdaterad 2018-01-17 kl 07:37