Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Trafikregler och säkerhet

Foto: Birger Lallo

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

I Svedala gäller följande:

Huvudvägnätet: 60 kilometer/timmen
Huvudgator i centrum: 40 kilometer/timmen

Lokalgator: 30 kilometer/timmen
Uppsamlingsgator: 40 kilometer/timmen

Utanför skolor: 30 kilometer/timmen

Hastighetsplan för Svedala kommun 

Kommunen har levererat alla trafikföreskrifter till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RDT (Transportstyrelsens rikstäckande databas). För att söka efter regler och föreskrifter, besök RDT via Transportstyrelsens webbplats.

Transportstyrelsens webbplats

Om du har frågor som gäller trafikföreskrifter i kommunen är du välkommen att kontakta Johanna Andersson, trafikansvarig samt Gatu- och parkchef.

Trafiksäkerhetsgruppen i Svedala kommun

Trafiksäkerhetsgruppen är ett rådgivande organ som arbetar med att samordna, stödja, initiera, planera och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. För att skapa en trafiksäker miljö krävs att flera aktörer engagerar sig och samverkar.

I trafiksäkerhetsgruppen ingår politiker och representanter från Polisen, Trafikverket, yrkesförare, Miljö och teknik, Vård och omsorg och Utbildning.

Johanna Andersson, Gatu- och parkchef, är trafiksäkerhetsgruppens kontaktperson.

Trafiksäkerhetspolicy för gator och vägar i Svedala kommun

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsgruppen

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Ellen Aspegren