Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Enskild väg

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Enskilda vägar förekommer på landsbygden och i tätorterna oftast i någon form av förening. Enskilda vägar utgör den största delen av vårt vägnät i Sverige.

Föreningar eller samfälligheter är egna väghållare. Det betyder att de har ansvaret för vägen. För enskild väg är alltså varken kommunen eller Trafikverket väghållare. Hastigheter inom tättbebyggt område beslutar kommunen om. Hastigheter utanför tätbebyggt område beslutar Länsstyrelsen om.

Bidrag för enskild väg

Enskild väg kan erhålla både statligt och kommunalt bidrag enligt särskilda regler. Du ansöker om statligt bidrag hos Trafikverket och kommunalt bidrag hos Miljö och teknik i Svedala kommun. From år 2020 är dock förutsättningarna förändrade och inga kommunala bidrag ges till enskilda vägar.

Om enskilda vägar på Trafikverkets webbplats

Om vanliga vägmärken för enskilda vägar på Trafikverkets webbplats

Ansök om bidrag för enskilda vägar hos Trafikverket (Vi ger inga kommunala bidrag from 2020.)

Ändrade förutsättningar för kommunalt bidrag

Till följd av beslut om effektiviseringar så utgår från 2020 inga kommunala bidrag till enskilda vägar. Tekniska nämnden hanterade ärendet om effektiviseringar 24 september 2019, paragraf 105. Kommunfullmäktige har därefter fastställt budgeten för år 2020, 27 november 2019, paragraf 116. 

Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-27 – Budget 2020 med plan för 2021-22 Svedala kommun

Protokoll teknisk nämnd 2019-09-24 § 105 – Budget 2020-22 för teknisk nämnd

Budget 2020 samt ram 2021–22 teknisk nämnd (tabell 1.1.7 på sida 10)

Regler och anvisningar om bidrag till enskilda vägar

Publicerad 2016-05-18 kl 09:47
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2020-08-12 kl 13:13