Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kostnader vid ansökan om lov eller anmälan

Kontakt

Handläggare och inspektörer, telefontid
Måndagar kl 10:00–12:00, torsdagar kl 13:00–15:00. Semesteruppehåll vecka 31.
Administratörer, telefontid
Tisdagar, onsdagar kl 09:30–11:30. Semesteruppehåll vecka 31.
Besökstid ersatt med telefontid tillsvidare
Onsdagar kl 15–17. Semesteruppehåll vecka 31.
040-626 80 00

När du ansöker om lov eller gör en anmälan så tar vi ut en avgift för detta. Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Avgifterna är till för att täcka våra kostnader för de tjänster som vi levererar.

Det finns olika faktorer som påverkar vad just ditt bygglov kostar. Exempel på sådana faktorer är:

  • Storleken på byggnaden.
  • Typ av åtgärd.
  • Om åtgärden kräver tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Om det finns avvikelser mot planen.

Exempel på ungefärliga kostnader

Eftersom det är olika faktorer som påverkar kostnaden går det inte att sätta ett exakt pris. Här följer några exempel som kan ge en indikation på vad kostnaderna kan bli.

  • Enbostadshus, normal storlek, cirka 24 000-42 000 kr.
  • Tillbyggnad, normal storlek cirka 8 000-16 000 kr.
  • Garage eller förråd, mindre än 50 kvm, cirka 4 000 kr.
  • Garage eller förråd, större än 50 kvm, cirka 8 000 kr.
  • Uterum cirka 4 000 kr.
  • Plank cirka 2 700 kr.

För prövning av avvikelser från detaljplanebestämmelserna eller byggande utanför planlagt område, tillkommer en extra kostnad.

Om du får avslag på din ansökan blir avgiften cirka hälften av vad en beviljad ansökan kostar.

Tänk på att även avskrivning (begärda kompletteringar som du inte har skickat in) och återkallande av ansökan på egen begäran, är belagt med en avgift.

Kostnader för eventuell nybyggnadskarta, utsättning, lägesbesiktning etc tillkommer.

Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun

(Observera att vissa tabeller är ändrade från årsskiftet och är på gång att uppdateras i filen.)

Publicerad 2020-05-27 kl 08:53
Sidansvarig: Linda Holst