Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Krav på ritningar

Kontakt

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektörer
Telefontider
Måndagar kl 10:00-12:00
Tisdagar kl 10:00-12:00
Torsdagar kl 10:00-12:00

Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

För att vi ska kunna granska och handlägga ditt ärende snabbt och rätt är det viktigt att de handlingar du skickar in till oss är utförda på ett korrekt sätt. Ritningar ska vara fackmässigt utförda, vilket bland annat betyder att de ska vara ritade med rena svarta linjer på vitt papper. Det är också viktigt att ritningen innehåller nödvändig information och att den är ritad i skala.

Vad räknas som en fackmässig ritning?

Förutom att vara ritade med rena svarta linjer och på vitt papper finns det en mängd annan viktig information som måste vara redovisad på de handlingar du lämnar in. Omfattningen på ritningar varierar från åtgärd till åtgärd, och det finns många olika sorters ritningar. I bygglovsskedet behövs det oftast en situationsplan, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar. Följande information bör alltid finnas med:

  • Längst ner till höger på ritningen ska det alltid finnas ett så kallat rithuvud. Rithuvudet är en informationsruta som anger vilken fastighet som åtgärden ska genomföras på. Den anger också vilken typ av ritning det är, vad den avser, vem som har ritat den och i vilken skala. Finns det fler än en ritning ska det också finnas ett ritningsnummer.
  • Ritningen ska visa tydligt vad du ska bygga, och vad som redan är byggt på fastigheten. Information om ytor, avstånd och höjder ska framgå med tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • Placeringen på den ritade åtgärden, exempelvis ett hus, ska vara lägesbestämt mot tomtgräns. Det innebär att avståndet mellan huset och tomtgränsen ritas ut och anges med mått, på minst två sidor av huset.
  • Det är viktigt att ritningen är gjord i rätt skala. En vanlig skala är 1:100, vilket innebär att 1 centimeter på ritningen motsvarar 100 centimeter i verkligheten. kontrollera med en linjal att skalan är rätt innan du skickar in din ritning.
  • På en fasadritning ska det finnas utritade marklinjer som redovisar skillnaden mellan den befintliga marknivån och den nya, både med linjer och mått.
  • På en sektionsritning, som redovisar en genomskräning av byggnaden från sidan (ett snitt), är det viktigt att det anges var sektionen är tagen.
Publicerad 2020-05-27 kl 08:52
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-06-16 kl 13:14