Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kart- och mätuppdrag

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Telefontider: måndag, tisdag och torsdag kl 10–12
Besökstid ersatt med telefontid tills vidare
Telefontid: 15–17

Vår kart- och mätningsingenjör hjälper dig gärna med olika kart- och mätningsuppdrag. Du kan bland annat beställa en nybyggnadskarta som du i vissa fall behöver när du ska ansöka om bygglov, eller beställa kontrollmätningar, utstakning och lägeskontroll.

Vad är en nybyggnadskarta?

När du ansöker om att få göra en nybyggnation behöver du göra en situationsplan och lämna in i samband med din lovansökan. Nybyggnadskartan är ett underlag till situationsplanen och visar fastighetens exakta läge, mått och befintliga byggnader. Nybyggnadskartan visar också höjdangivelser, angränsande gator och vägar samt anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Avgiften för en nybyggnadskarta varierar beorende på fastigheten som kartan upprättas över. År 2019 kostade till exempel en nybyggnadskarta över en normal villatomt med ett enbostadshus cirka 8 400 kr.

Beställa kart- och mätuppdrag

Fyll i blanketten "Beställa kart- och mätuppdrag" och skicka till oss via mejl eller brev. Skickar du den digitalt är det viktigt att filen är i formatet pdf. 

Blankett "Beställa kart- och mätuppdrag"

E-post
registrator.bmn@svedala.se

Postadress:
Svedala kommun
Bygg och miljö
233 80 Svedala

Publicerad 2018-03-12 kl 08:30
Uppdaterad 2020-09-18 kl 09:14