Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kart- och mätuppdrag

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Vår kart- och mätningsingenjör hjälper dig gärna med olika kart- och mätningsuppdrag. Du kan bland annat beställa en nybyggnadskarta som du i vissa fall behöver när du ska ansöka om bygglov, eller beställa kontrollmätningar, utstakning och lägeskontroll.

Olika typer av kartor

När du ansöker om att få göra en nybyggnation behöver du göra en situationsplan och lämna in i samband med din lovansökan.  På situationsplanen visar du vad du vill bygga genom att rita in vad och var på fastigheten. Underlaget till situationsplanen kan vara olika beroende vilken typ av åtgärd du vill göra, men bygger alltid på ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta.

Kartutdrag

Vid enklare åtgärder, som exempelvis ett plank eller ett förråd, räcker det oftast med att du använder ett kartutdrag för att göra din situationsplan. När du lämnar in din situationsplan i samband med din ansökan gör bygglovshandläggarna en bedömning om den anses tillräcklig. I vissa fall kan situationsplanen behöva kompletteras med enklare inmätningar eller ersättas med en nybyggnadskarta. Skulle det behövas kommer du att få information om det i samband med att din ansökan granskas. 

Karttjänst Tomtkarta

Du kan själv göra ett kartutdrag genom att ange din fastighetsadress i vår karttjänst Tomtkarta. Din fastighet markeras då i kartan och du kan spara bilden som en PDF.

Karttjänst Tomtkarta

Behöver du hjälp?

Om du upplever ett problem med funktionen kartutdrag, eller om du får ett meddelande om att fastigheten är för stor kontakta du oss på registrator.bmn@svedala.se . Vi kan också hjälpa dig med utskrift men för det tar vi ut en mindre avgift.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag till situationsplanen som används vid större byggnadsåtgärder, som exempelvis nybyggnad av bostadshus.

  • Kartan visar fastighetens läge, mått och befintliga byggnader.
  • Kartan visar också höjdangivelser, angränsande gator och vägar samt anslutningspunkter för vatten och avlopp.

En nybyggnadskarta för en normalstor villatomt kostar ca 8 514kr (prisexempel från 2020).

Husutsättning och lägeskontroll

När ditt bygglov har blivit beviljat och du har fått ditt startbesked är det dags att markera husets placering. Vid en nybyggnad av exempelvis ett bostadshus behöver du en grovutsättning och en finutsättning. När huset är byggt och fasaden är på plats kontrolleras placeringen genom en lägeskontroll.

  • En grovutsättning innebär att varje hörn av byggnaden markeras med stakkäppar.
  • Vid en finutsättning markeras byggnadens läge med exakt placering. Finutsättningen görs när markarbetet är färdigställt och innan arbetet med husgrunden ska påbörjas. Innan finutsättningen kan utföras ska profiler slås ner i marken, vilket görs av de som bygger.
  • När byggnaden nästan är klar är det dags för en lägeskontroll. Beställning av lägeskontrollen görs först när fasaden är på plats.

Beställa kart- och mätuppdrag

Använd tjänsten Beställa kart- och mätuppdrag och skicka till oss via registrator.bmn@svedala.se. Det viktigt att filen är i formatet PDF. 

Beställa kart- och mätuppdrag

Vid beställning av en nybyggnadskarta har vi en ungefärlig handläggningstid på en månad. Om det endast är en del av en större fastighet som ska mätas är det bra om du beskriver det i beställningen. Du får gärna skicka med en bild som visar var på fastigheten du har tänkt att bygga.

 För en grov- och/eller finutsättning vi behöver din beställning minst en vecka innan önskat datum. Skriv också om det gäller grov- eller finutsättning, eller om du vill beställa båda samtidigt. Om du inte har möjlighet att markera färdiggolvhöjd kan vi hjälpa dig med det. Ange i blanketten om din beställning också avser hjälp med höjder inför färdiggolvhöjd.

E-post
registrator.bmn@svedala.se

Postadress:
Svedala kommun
Bygg och miljö
233 80 Svedala

Publicerad 2018-03-12 kl 08:30
Uppdaterad 2020-10-08 kl 11:46