Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Handlingar inför  din ansökan eller anmälan

Kontakt

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektörer
Telefontider
Måndagar kl 10:00-12:00
Tisdagar kl 10:00-12:00
Torsdagar kl 10:00-12:00

Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

När du ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan behöver du skicka in ritningar som visar vad det är du vill göra. Ritningarna behöver vara fackmässiga för att vi ska kunna starta granskningen av ditt ärende, och alla handlingar du skickar in måste vara i filformatet Pdf.

För att vi ska kunna fatta beslut om bygglov behövs oftast så kallade A-ritningar (Arkitektritningar) och anmälan om kontrollansvarig. Information om vilka ritningar och handlingar vi behöver för just den åtgärd du vill göra finns i checklistorna under under respektive åtgärd på webbsidorna Bygglov – Planera.

Mer information på Bygglov – Planera

De vanligaste handlingarna vi kräver är:

  • Nybyggnadskarta eller situationsplan
  • Planritningar
  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Anmälan om kontrollansvarig

Nybyggnadskarta

Vi kräver ofta en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta om du ska bygga en eller flera nya byggnader. Nybyggnadskartan visar dina fastighetsgränser, höjdmått, eventuella befintliga byggnader samt anslutningspunkter för vatten och avlopp. På denna karta ska du rita in placeringen av din nya byggnad samt ange mått till tomtgränser och färdig golvhöjd.

Beställa nybyggnadskarta, Kart- och mätuppdrag

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar var på tomten byggnader är placerade. Situationsplanen ska visa alla sorters existerande byggnader, och var nya byggnader ska placeras. Markera också om något ska rivas. Det är viktigt att nya byggnader måttsätts och att mått till tomtgränsen redovisas. 

Planritning

En planritning är en ritning som visar byggnaden uppifrån med rumsindelning. Det ska tydligt framgå vad som är nytt och ska du redovisa huvudmåtten i skala 1:100.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar hur byggnaden ser ut rakt framifrån. Fasadritningar ska beskriva både det som är befintligt och det som ska byggas. Det ska tydligt framgå på ritningen vad det är som är nytt. Du ska visa fasaderna från alla väderstreck.

Sektionsritning

En sektionsritning är en ritning som visar ett tvärsnitt av byggnaden. Redovisa på planritningen var snittet är taget. 

Anmälan om kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska under processen hjälpa dig som byggherre att ta fram en kontrollplan och se till att lämpliga kontroller genomförs under byggarbetet. Din kontrollansvarige ska vara certifierad.

Mer information om kontrollansvarig, kontrollplaner

Publicerad 2020-05-27 kl 08:51
Uppdaterad 2020-11-12 kl 10:05