Stäng

Bygglov – Ansöka eller anmäla

Kontakt

Kontakt
Bygg och Miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar 15-17

Om du ska bygga eller riva något, eller göra vissa ändringar, kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan. Här får du information om hur processen går till.

Självservice

Bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, ansökan

Bygglov för mur och plank

Eldstad, anmälan

Attefallsåtgärd och övriga byggåtgärder, anmälan

Process för ansökan om lov och anmälan om åtgärd

För att du ska kunna veta vilka krav som vi ställer på dig behöver du ta reda på om den åtgärd som du planerar att göra kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Trots att din åtgärd är bygglovsbefriad kan åtgärden ha anmälningsplikt. Under webbsidan Bygglov - Planera hittar du information om vilka bestämmelser som gäller för just dina åtgärder.

Mer information på Bygglov - Planera

Vad händer när bygglovet är beviljat?

När ditt bygglov är beviljat måste det finnas ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. För att få ett startbesked krävs det alltid en kontrollplan. Det kan också krävas tekniska ritningar som exempelvis konstruktionsritningar och vatten- och avloppsritningar. Det står i ditt bygglovsbeslut om du har fått ett startbesked eller inte, samt hur du gör om ett startbesked saknas. 

Om du i samband med ditt beviljade bygglov har fått ett startbesked måste du fortfarande vänta tills lovet har fått laga kraft innan du påbörjar din åtgärd. Att ett lov har fått laga kraft innebär att tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Bygglovsbeslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och inrikes tidningar, som är en samlingsplats för beslut och information som enligt lag måste komma till allmänhetens kännedom. 

Hur gör jag om jag inte är nöjd med ett beslut som har fattats?

Anser du att vi har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga detta genom att skicka in en skrivelse eller ett e-postmeddelande till oss. Du kan antingen skicka in din överklagan via e-post till registrator.bmn@svedala.se eller via post till Bygg- och miljö, Kommunhuset, 233 80, Svedala.

Du kan överklaga såväl ett positivt beslut som ett avslag gällande rivningslov, marklov och förhandsbesked. Du kan också överklaga avgiften. Din överklagan måste innehållande följande:

  • vilket beslut det är du överklagar.
  • vilken fastighetsbeteckning och-/eller diarienummer som ärendet har.
  • vad beslutet gäller.
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • vilken ändring du önskar.
  • överklagan ska undertecknas med namn, datum, adress och kontaktuppgifter.

 

Din överklagan måste ha kommit in i till kommunen senast fyra veckor från det att beslutet har publicerats i Post- och inrikes tidningar (Kungjorts). Du kan söka efter kungörelserna via länken nedan, använd sökordet Svedala:

Kungörelser 

 

När vi har fått in din överklagan så gör vi en bedömning om den har kommit in i tid eller inte. Har din överklagan kommit in i tid skickar vi den till Länsstyrelsen som sedan fattar ett beslut. När en överklagan har lämnats över till Länsstyrelsen är det endast Länsstyrelsen som kan besvara frågor om ärendet, och du kan kontakta dem via skane@lansstyrelsen.se.

Bygglovsprocessen

Publicerad 2020-05-27 kl 08:50
Sidansvarig: Ingrid Greén
Uppdaterad 2022-03-17 kl 10:49