Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygglov – Ansöka eller anmäla

Kontakt

Handläggare och inspektörer, telefontid
Måndagar kl 10:00–12:00, torsdagar kl 13:00–15:00. Semesteruppehåll vecka 31.
Administratörer, telefontid
Tisdagar, onsdagar kl 09:30–11:30
Besökstid ersatt med telefontid tillsvidare
Onsdagar kl 15–17
040-626 80 00

Om du ska bygga eller riva något eller göra vissa ändringar kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Här får du information om hur processen går till.

Självservice

Bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, ansökan

Eldstad, anmälan

Attefallsåtgärd, anmälan

Övriga byggåtgärder, anmälan

Komplettera ansökan/anmälan bygglov

Process för ansökan om lov och anmälan om åtgärd

För att du ska kunna veta vilka krav som vi ställer på dig behöver du ta reda på om den åtgärd som du planerar att göra kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Trots att din åtgärd är bygglovsbefriad kan åtgärden ha anmälningsplikt. Under webbsidan Bygglov - Planera hittar du information om vilka bestämmelser som gäller för just dina åtgärder.

Mer information på Bygglov - Planera

Vad händer när bygglovet är beviljat?

Det kräver ett startbesked efter att ditt bygglov är beviljat innan du får påbörja åtgärden. Lovbeslutet ska även få laga kraft vilket tar fyra veckor efter att vi publicerat beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Det kräver alltid en kontrollplan vid startbesked och eventuellt även konstruktionsritningar, vatten- och avloppsritningar, värmesystemsritningar med mera.

Det framgår i bygglovsbeslutet vad det kräver för att du ska få startbesked.

Byggprocessen

Publicerad 2020-05-27 kl 08:50
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-07-07 kl 14:20