Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygglov – Ansöka eller anmäla

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Telefontider: måndag, tisdag och torsdag kl 10–12
Onsdagsträffen är ersatt med telefontid tills vidare
Telefontid: 15–17

Om du ska bygga eller riva något eller göra vissa ändringar kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Här får du information om hur processen går till.

Självservice

Bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, ansökan

Eldstad, anmälan

Attefallsåtgärd, anmälan

Övriga byggåtgärder, anmälan

Komplettera ansökan/anmälan bygglov

Process för ansökan om lov och anmälan om åtgärd

För att du ska kunna veta vilka krav som vi ställer på dig behöver du ta reda på om den åtgärd som du planerar att göra kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Trots att din åtgärd är bygglovsbefriad kan åtgärden ha anmälningsplikt. Under webbsidan Bygglov - Planera hittar du information om vilka bestämmelser som gäller för just dina åtgärder.

Mer information på Bygglov - Planera

Vad händer när bygglovet är beviljat?

När ditt bygglov är beviljat måste det finnas ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. För att få ett startbesked krävs det alltid en kontrollplan. Det kan också krävas tekniska ritningar som exempelvis konstruktionsritningar och vatten- och avloppsritningar. Det står i ditt bygglovsbeslut om du har fått ett startbesked eller inte, samt hur du gör om ett startbesked saknas. 

Om du i samband med ditt beviljade bygglov har fått ett startbesked måste du fortfarande vänta tills lovet har fått laga kraft innan du påbörjar din åtgärd. Att ett lov har fått laga kraft innebär att tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Bygglovsbeslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och inrikes tidningar, som är en samlingsplats för beslut och information som enligt lag måste komma till allmänhetens kännedom. 

 

 

Byggprocessen

Publicerad 2020-05-27 kl 08:50
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:16