Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Synpunkter och klagomål Utbildning

Kontakt

Jan Herbertson
Utredare
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet inom utbildning? Berätta det för oss! Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten och åtgärda brister.

Vad säger skollagen?

Huvudmannen för skolväsendet ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
(4 kap. 7-8 §§ skollagen)

Lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna in synpunkter, klagomål, tankar, idéer och förslag på flera olika sätt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som medborgare eller brukare.

Vänd dig till skolpersonalen

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan bör i första hand vända dig till någon i personalen eller ansvarig förskolechef respektive rektor. På förskolor och skolor ska det också finnas forum för samråd till exempel föräldraråd.

Formulär för synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter eller klagomål till huvudmannen för skolväsendet eller Utbildningsenheten i kommunen. Du kan då lämna synpunkter här på svedala.se. Du kan vara anonym, för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via mejl räcker det med din mejladress.

Lämna dina synpunkter eller klagomål digitalt

Andra sätt att lämna synpunkter och klagomål

Det finns också andra sätt att lämna synpunkter och klagomål genom telefon, mejl eller brev.

Telefon 
Kundservice 040-626 80 00

E-post 
registrator.un@svedala.se

Post
Svedala kommun
Utbildning
233 80 Svedala

Välkommen att höra av dig!

Publicerad 2016-06-02 kl 15:04
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2018-05-30 kl 15:48