Stäng

Synpunkter och klagomål Utbildning

Kontakt

Jan Herbertson
Utredare
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet inom utbildning? Berätta det för oss! Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten och åtgärda brister.

Vad säger skollagen?

Huvudmannen för skolväsendet ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
(4 kap. 7-8 §§ skollagen)

Lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna in synpunkter, klagomål, tankar, idéer och förslag på flera olika sätt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som medborgare eller brukare.

Vänd dig till skolpersonalen

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan bör i första hand vända dig till någon i personalen eller ansvarig förskolechef respektive rektor. På förskolor och skolor ska det också finnas forum för samråd till exempel föräldraråd.

Formulär för synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter eller klagomål till huvudmannen för skolväsendet eller Utbildningsenheten i kommunen. Du kan då lämna synpunkter här på svedala.se. Du kan vara anonym, för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via mejl räcker det med din mejladress.

Lämna dina synpunkter eller klagomål digitalt

Andra sätt att lämna synpunkter och klagomål

Det finns också andra sätt att lämna synpunkter och klagomål genom telefon, mejl eller brev.

Telefon 
Kundservice 040-626 80 00

E-post 
registrator.un@svedala.se

Post
Svedala kommun
Utbildning
233 80 Svedala

Välkommen att höra av dig!

Din synpunkt eller felanmälan blir en allmän handling

Vi registrerar och följer upp alla inkomna synpunkter och felanmälningar. Även dina personuppgifter registrerar vi i vårt datasystem och de blir en allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som vi ska sekretesskydda.

Behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Publicerad 2016-06-02 kl 15:04
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2023-10-27 kl 15:16