Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Modersmål

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Modersmålsundervisning eller hemspråk som det kallades tidigare, främjar barnets utveckling till tvåspråkiga individer.

Modersmålet har också stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas.  Rätt till modersmålsundervisning har alla elever i grundskola och gymnasieskola, för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare.

Skolverkets information om modersmål

Informationsbroschyr om modersmål

Minoritetsspråk

Visste du att Sverige sedan år 2000 har fem nationella minoritetsspråk? Språken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk jämställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken.   Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Språk

För närvarande finns undervisning i följande språk i Svedala kommun: Albanska, arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, italienska, kroatiska, nederländska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thailändska,  urdu, vietnamesiska.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål handlar om att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Mer information hittar du i Skolverkets information om studiehandledning. Rektor på respektive skola ansvarar för studiehandledning som ett särskilt stöd. Rektors kontaktuppgifter hittar du här

Skolverkets information om studiehandledning

Ansökan

Klicka på länken för att antingen ansöka eller avanmäla till modersmålsundervisning i grundskola eller gymnasieskola.

Ansökan/avanmälan modersmålsundervisning 

Publicerad 2016-03-23 kl 11:15
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:04