Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Elevhälsa, hälsovård

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. Elevhälsoarbetet i kommunen är förebyggande, fokuserar skyddsfaktorer och präglas av ett barnperspektiv.

Vi som arbetar med elevhälsa ska genom en helhetssyn bidra till att skapa miljöer som främjar lärande och hälsa hos alla elever. Vår elevhälsa tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social- och specialpedagogisk kompetens som ett komplement i förskolans och skolans verksamhet.

Vårt arbetssätt innebär att:

  • handleda, ge stöd och konsultation till personal och föräldrar
  • stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
  • utreda en elevs svårigheter
  • samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter
  • bidra med vår kompetens i skolans elevhälsoarbete
  • delta i skolans trygghetsteam.

Vår personal

Elevhälsan ingår i Resursenheten i Svedala kommun. Här presenterar vi olika stöd inom elevhälsan.

Kuratorer

Kommunens kuratorer bidrar med psykosocial kompetens samt erbjuder stöd och konsultation till barn, ungdomar, föräldrar och personal. Kuratorerna är också en länk till bland annat Socialtjänsten, Ungas fritid och Första linjen och finns på skolor som en del av elevhälsan. Kuratorn konsulteras även av kommunens förskolor.

Psykologer

Våra psykologer bidrar med psykologisk kunskap om barns utveckling, om neuropsykologi samt om relationer, organisationer och kriser. Psykologerna ansvarar för psykologutredningar och är kontakt till bland annat barn- och ungdomspsykiatrin. Kommunens psykologer har sina arbetsplatser på Navet, som ligger i Svedala i närheten av tågstationen. Psykologerna kan konsulteras av kommunens förskolor och skolor.

Skolsköterskor

Våra sköterskor följer elevernas utveckling genom återkommande hälsosamtal. De arbetar för att bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa. Sköterskorna är kontakt till skolläkaren och till ungdomsmottagningen och har det medicinska ansvaret. De är även en del av elevhälsan på varje skola i kommunen.

Tal- och språkteam

Två specialpedagoger och en logoped har som uppdrag att speciellt följa barns och elevers utveckling när det gäller tal, språk och hörsel, från F-klass till åk 9. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå, i syfte att stödja eleverna mot utbildningens mål. Fokus ska ligga på tidiga insatser under de första skolåren samt att utveckla lärmiljön i klassrummen.

Kontaktuppgifter elevhälsan Svedala

Elevhälsan på socialstyrelsens webbplats

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-08-08 kl 11:07