Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gator

Gatumiljö. Foto: TA fotografi

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Gatuenheten i Svedala kommun ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar. Vi har mer än 80 kilometer gator och runt 40 kilometer gång- och cykelvägar.

Ute på landsbygden är det Trafikverket och enskilda väghållare som har ansvaret för vägarna. I menyn kan du läsa mer om hur vi arbetar med trafiken.

Vi har har tagit fram en beläggningsplan för Svedala Kommun i den beskrivs hur de asfalsbelägda gatunätet är kategoriserat utifrån trafikmängd, tung trafik samt gator trafikerade av kollektivtrafik. 

Beläggningsplan 2020-2024 för Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:12
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2018-09-10 kl 11:33