Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gator

Foto: TA fotografi

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Gatuenheten i Svedala kommun ansvarar för byggande, drift och underhåll av de gator, gång- och cykelvägar vi äger. Vi har mer än 80 kilometer gator och runt 40 kilometer gång- och cykelvägar.

Ute på landsbygden är det Trafikverket och enskilda väghållare som har ansvaret för vägarna. Här kan du läsa om hur vi arbetar med trafiken.

Vi har har tagit fram en beläggningsplan för Svedala kommun och den beskriver vi hur det asfaltsbelägda gatunätet är kategoriserat utifrån trafikmängd, tung trafik samt gator trafikerade av kollektivtrafik. 

Beläggningsplan 2020-2024 Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:12
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2020-03-20 kl 13:19