Stäng

Ny renhållningsordning

Foto: Sysav

Renhållningsordningen består av två delar: avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan). Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt av elva kommuner som tillhör Sysavregionen. Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser.

Den gemensamma kretsloppsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2030 och har tre mål och 24 indikatorer. Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen arbetar med avfallsfrågor under perioden.

Allt hänger ihop

Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i våra egna verksamheter. Vi har stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster och har därmed en viktig roll att gå före i en hållbar utveckling.

En plan, tre mål

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

Publicerad 2020-03-20 kl 15:23
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2022-01-24 kl 16:52