Stäng

Avgifter och regler för renhållning

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Svedala kommuns avfallshantering regleras i föreskrifter för avfallshantering samt i avfallstaxan. Du som äger en fastighet har ansvar för det avfall som uppstår i den. Här får du information om vad din sophämtning kostar.

Avfallstaxan omfattar hela kommunen. Taxan avser avgifter för bortforsling av hushållsavfall och slutligt omhändertagande i enlighet med Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordningen 2011:927), Renhållningsordningen för Svedala kommun är fastställd av kommunfullmäktige.

Avfallstaxa för Svedala kommun (gäller från 1 januari 2024)

Betalning

Du får en faktura två gånger per år. Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kr och därefter skickas krav som kostar 160 kr, dröjsmålsränta tillkommer enligt räntelagen. Beställer du ändring efter att fakturan skickats ut för innevarande faktureringsperiod görs regleringen först den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period.

Uppehåll i hämtning

Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst sex månader kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtningen. Ansökan ska vara inlämnad minst en månad före önskad periods början. Beslut om uppehåll gäller högst två år. Avgift på 250 kr tas ut för varje gång kärlet tas bort eller ställs tillbaka.

Beställ uppehåll av sophämtning – Anmäl och beställ på Sysavs webbplats

Förlängt hämtningsintervall

Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar allt matavfall i godkänd varmkompost på din egen fastighet. 

Anmäl om kompostering av bioavfall

Gemensamt kärl

Om närboende grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl kan de ansöka om ett gemensamt kärl. Grundavgift betalas alltid av respektive fastighetsägare.

Ansök om att dela kärl med grannen

Publicerad 2016-04-06 kl 12:10
Sidansvarig: Anna Andersson
Uppdaterad 2024-02-05 kl 12:54