Stäng

Vanliga frågor och svar Svedala kommun

Vatten och avlopp

Driftstörning och källaröversvämning - var vänder jag mig?

Flytt och ägarbyte

Avgifter och faktura

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten

Spillvatten och dagvatten

Avlopp

Pool