Stäng

Medborgarundersökningar

Kontakt

Svedala kommun medverkar med något års mellanrum i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning (SCB). SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där medborgarna får tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av oss för att mäta hur ni medborgare ser på kommunen och vår verksamheter. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra vårt resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Från och med 2021 har undersökningen fått ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. 

Nytt för 2021 är också att det inte finns en rapport att tillgå i vanlig mening, utan istället presenteras resultaten i tabeller. 

Tidigare undersökningar

2021 – resultat SCB:s medborgarundersökning Svedala kommun (Svedala kommuns kod i tabellerna är 1263. Det kan underlätta sökningen att skriva in koden istället)

Publicerad 2016-10-17 kl 15:56
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-08-23 kl 16:06