Stäng

Medborgarundersökningar

Svedala kommun medverkar med något års mellanrum i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning, SCB.
Svedala kommun kommer att delta i denna kommande medborgarundersökningen som genomförs under perioden augusti-oktober 2023.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunen för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Medborgarundersökningen 2021

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. 

Nytt för denna gången är också att det inte finns en rapport att tillgå i vanlig mening, utan istället presenteras resultaten i tabeller. Nedan visas länkar till två olika hemsidor som visar samma resultat i olika former av sökbara tabeller. Svedala kommuns kod i tabellerna är 1263; det kan underlätta sökningen att skriva in koden istället. 

Till SCBs medborgarundersökning 2021 på Koladas hemsida 

Till SCBs medborgarundersökning 2021 på SCBs hemsida

 

Tidigare undersökningar

Svedalas resultat i SCB:s medborgarundersökning 2017

Svedalas resultat i SCB:s medborgarundersökning 2015

Publicerad 2016-10-17 kl 15:56
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-04-21 kl 13:50