Stäng

Europeiska medborgarinitiativet

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.

Du som är medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

Se hur det fungerar steg för steg på Europeiska kommissionens webbplats för medborgarinitiativ. Där finns information om vilka regler som gäller för att starta och delta i ett initiativ.

Till Europeiska medborgarinitiativet

Publicerad 2018-08-07 kl 16:43
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2021-12-20 kl 13:19