Stäng

Visselblåsarfunktion

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
teresa.fridell@svedala.se

Här hittar du Svedala kommuns visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal där personer kan anmäla allvarliga missförhållande i kommunens organisation.

I december 2021 började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och är ett skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Visselblåsarfunktionen är till för:

  • Medarbetare
  • Uppdragstagare
  • Praktikanter
  • Andra personer som har en arbetsrelaterad roll i Svedala kommun
  • Tidigare kommunanställda
  • Personer som söker arbete inom kommunen

Genom visselblåsarfunktionen kan du som till exempel är medarbetare rapportera misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson i kommunen har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Det kan handla om att något har gjorts felaktigt, eller att något som borde vara gjort inte har gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Allvarliga missförhållanden kan till exempel vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning på grund av sin befattning. Det kan också handla om lagbrott, närstående som gynnas, eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand ska anställda vända sig till sin närmaste chef eller till den verksamhet det berör.

Anmälan

För att göra en anmälan fyller du i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon eller boka ett fysiskt möte.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  1. använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. kopiera och klistra in länken https://svedala.paradisum.se i din webbläsare.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter.

Kontakt

Du som anmälaren kan känna dig trygg med att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. Vi har valt att anlita en extern mottagnings- och utredningsfunktion som tar emot visselblåsar-anmälningar rörande Svedala kommun. Vid frågor om systemet och anonymitet kan du vända dig till paradisum@paradisum.se.

Vid frågor om Svedala kommuns riktlinje för visselblåsarfunktion kontakta Kim Nybble, HR-chef eller Teresa Fridell, stabschef.

Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Svedala kommun

Andra sätt att lämna synpunkter

Om din anmälan inte är av visselblåsarkaraktär kan du lämna synpunkter och åsikter via vår funktion för synpunkter.

Publicerad 2022-06-15 kl 14:39
Sidansvarig: Michelle Renner
Uppdaterad 2022-06-27 kl 06:25