Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Råd och stöd till vårdnadshavare

Socialtjänstens öppenvård – Familjeteamet

Föräldrar med barn i åldern 0-20 år kan vända sig till Familjeteamet för upp till fem rådgivande samtal. Det kan t. ex. gälla konflikter, gränssättning eller relations- och kommunikationssvårigheter. Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte. Tel: 0733-73 14 52

ABC föräldragrupper

ABC-föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. ABC-programmet är kostnadsfritt och består av fyra gruppträffar, 2,5 timme varje tillfälle, och en återträff. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning om föräldraskap. Ansök via Svedala kommuns hemsida.

Mödra- och barnhälsovårdsmottagning- psykologer

Stöd till er som väntar barn eller har barn i åldern 0-6 år, om ni känner oro kring föräldraskapet eller graviditeten. Det kan till exempel handla om nedstämdhet i samband med att barnet kom, samspelet med barnet, barnets beteende och utveckling, jämställdhet i föräldraskapet och syskonbråk. Tel: 040-33 30 08

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Skåne, En väg in

BUP vänder sig till dig som är under 18 år och till dig som är förälder till barn och ungdom under 18 år. BUP arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa. Här kan du få hjälp med behandling, råd och stöd. Det kan handla om oro, ängslan, nedstämdhet, svårigheter med beteende, kriser, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter. Tel: 020-51 20 20

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som bor i Svedala kommun och som upplever sig ha problem i sin par- eller familjesituation. Det finns möjlighet att vara anonym och samtalen varken registreras eller journalförs. Ett samtal kostar 400kr. Tel: 040-6268086

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har separerat eller står inför en separation. Tel: 040-626 80 00

Socialtjänsten

Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation. Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan av den berörda familjen eller ungdomen, eller efter orosanmälan från någon annan verksamhet eller person. Tel: 040-626 80 00

Föräldralinjen – MIND

Ring Föräldralinjen på vardagar mellan klockan 10-15 samt torsdagskvällar 19-21. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym. Tel: 020-85 20 00

BRIS Vuxentelefon (om barn)

Alla vardagar kl 9-12. Samtalet kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym. De som svarar är erfarna kuratorer. Du kan prata om funderingar/oro för dina eller någon annans barn. Tel: 0771-50 50 50

Vid våld i nära relation

Socialtjänst: Socialsekreterare på Vuxenenheten erbjuder stöd och behandling för vuxna som är eller har varit utsatta för våld samt för personer som utövar våld. Skyddat boende kan erbjudas vid behov.
Tel: 040-626 80 00

Vid akut behov eller vid hotfulla situationer ska du alltid ringa Polisen, larmnummer 112. Kvinnofridslinjen: är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Tel: 020-50 50 50

Publicerad 2021-02-18 kl 10:25
Sidansvarig: Anna Wulff