Stäng

Råd och stöd till vårdnadshavare

ABC föräldragrupper

ABC-föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. ABC-programmet består av fyra gruppträffar, 2,5 timme varje tillfälle, och en återträff. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning om föräldraskap. Ansök via Svedala kommuns hemsida.

Barn- och Elevhälsan

På alla skolor finns det en elevhälsa. I Elevhälsan arbetar skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog/logoped. Elevhälsans arbete är främst främjande och förebyggande. Kuratorn kan erbjuda stöd åt elever och föräldrar samt konsultation till personal i förskola och skola gällande sociala och psykosociala frågor. Tel: 040-626 80 00.

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa

Stöd till er som väntar barn eller har barn i åldern 0-6 år, om ni känner oro kring föräldraskapet eller graviditeten. Det kan till exempel handla om nedstämdhet i samband med att barnet kom, samspelet med barnet, barnets beteende och utveckling, jämställdhet i föräldraskapet och syskonbråk. Tel: 040-33 30 08

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Skåne, En väg in

BUP vänder sig till barn- och ungdom som är under 18 år och till dig som är förälder till barn och ungdom under 18 år. BUP arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa. Här kan du få hjälp med behandling, råd och stöd och det kan handla om oro, ängslan, nedstämdhet, svårigheter med beteende, kriser, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter. Tel: 020-51 20 20


Socialtjänstens öppenvård – Familjeteamet


Föräldrar med barn i åldern 0-20 år kan vända sig till Familjeteamet för upp till fem rådgivande samtal. Det kan t.ex. gälla konflikter, gränssättning, eller relations- och kommunikationssvårigheter. Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte. Tel: 0733-73 14 52


Socialtjänsten


Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation. Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan av familj eller ungdom, eller efter orosanmälan från någon annan verksamhet eller person. Tel: 040-626 80 00


Vid våld i nära relation


Socialtjänst:

Socialsekreterare på Vuxenenheten erbjuder stöd och behandling för vuxna som är eller har varit utsatta för våld samt för personer som utövar våld. Skyddat boende kan erbjudas vid behov.
Tel: 040-626 80 00
Vid akut behov eller vid hotfulla situationer ska du alltid ringa Polisen, larmnummer 112.

Kvinnofridslinjen


Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Tel: 020-50 50 50


Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna i Svedala kommun som upplever sig ha problem i par- eller familjesituation. Det finns möjlighet att vara anonym och samtalen registreras och journalförs inte. Ett samtal kostar 400 kr. Tel: 040-626 80 86

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har separerat eller står inför en separation. Tel: 040-626 80 00

Föräldratelefon – MIND

Föräldratelefonen Mind har öppet vardagar kl. 10-15 samt torsdagskvällar kl. 19-21. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym. Tel: 020-85 20 00

BRIS Vuxentelefon om barn

Alla vardagar kl 9-12. Samtalet kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym. De som svarar är erfarna kuratorer. Du kan prata om oro för dina eller någon annans barn. Tel: 0771-50 50 50

Publicerad 2021-02-18 kl 10:25
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-01-13 kl 09:35