Stäng

Tilläggsbelopp och ersättning för extraordinära åtgärder inom förskola och skola

Vi kan lämna tilläggsbelopp till fristående huvudmän och ersättning för extraordinära åtgärder till kommunala huvudmän. Huvudregeln är att tilläggsbeloppet till en fristående enhet till sin storlek ska motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärderna som eleven beviljas och/eller erbjuds i kommunal förskola och skola.

För att ersättning ska utgå krävs att det måste vara fråga om omfattande stödåtgärder. Åtgärderna ska vara särskilt kostnadskrävande och processen särskilt stöd ska vara uttömd.

Information om tilläggsbelopp på Skolverkets webbplats

Publicerad 2016-05-18 kl 16:25
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-12-15 kl 12:41