Stäng

Mobbning, trygghet

Foto: Pexels

Mobbning, kränkande behandling och diskriminering förekommer på många platser där människor, unga som vuxna, möts. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på detta. På den här sidan kan du läsa om var du hittar stöd och hjälp om du blivit mobbad eller utsatt för kränkningar, vilken lagstiftning som gäller och hur kommunen arbetar för att förebygga mobbning och kränkande behandling.

Hjälp och stöd vid mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt.

Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Kvutis - Ett stöd för att alla ska lyckas

Svedala kommun - riktlinjer och rutiner

Kommunen tillämpar Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” samt använder sig av Skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”.

Kommunen genomför varje år enkäter på alla enheter där det finns med trygghets- och trivselfrågor för att kunna analysera tendenser och sätta in åtgärder vid behov. Kommunen arbetar också på andra sätt med dessa frågor.
Alla kommunens skolor har upprättade planer mot diskriminering och kränkande behandling, som revideras varje år.
I Svedala kommun ska personalen anmäla alla kränkningar, trakasserier och fall av våld och hot i ett särskilt system för detta ändamål.

Utbildningsnämnden har som huvudman för utbildningsväsendet i Svedala kommun delegerat till rektorer och förskolechefer att utreda fall av kränkande behandling och trakasserier samt att sätta in åtgärder enligt 6 kap. skollagen (2010:800) samt motsvarande bestämmelser i 2-3 kap. diskrimineringslagen (2008:567). Utredning och åtgärder redovisas i systemet ovan.

Kvutis - Ett stöd för att alla ska lyckas

Publicerad 2016-03-23 kl 11:14
Sidansvarig: SVEDALA\anwu00222
Uppdaterad 2023-01-10 kl 09:24