Stäng

Särskilt stöd, extra stöd

Ibland behöver barn och elever stöd i förskolan eller skolan utöver det vanliga. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie verksamheten/undervisningen eller i form av särskilt stöd. Kontakta din rektor om du har frågor.

Alla våra förskolor och skolor ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla barn och elever ska få ledning, stimulans och en trygg omsorg. Vissa barn och elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. Det är rektor som utreder och beslutar om särskilt stöd.

Information om vad som gäller för särskilt stöd och extra anpassningar på Skolverkets webbplats

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål handlar om att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska i grundskolan och gymnasieskolan.

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-09-17 kl 16:12