Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Särskilt stöd, extra stöd

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Ibland behöver barn och elever stöd i förskola eller skolan utöver det vanliga. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie verksamheten/undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd. Kontakta din förskolechef eller rektor om du har frågor.

Alla förskolor och skolor ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. Det är rektor som beslutar om särskilt stöd.

Mer information om särskilt stöd på Skolverkets webbplats

Vad gäller för särskilt stöd och extra anpassningar?

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål handlar om att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Mer information hittar du i Skolverkets information om studiehandledning.

Skolverkets information om studiehandledning

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-10-04 kl 08:21