Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Parkeringsplatser, allmänna

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

All parkering på allmän plats är avgiftsfri i Svedala kommun.
På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid är 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Parkeringsskiva

Krav på parkeringsskiva finns på vissa tidsbegränsade parkeringsplatser i Svedala centrum. Gratis parkeringsskivor finns att hämta hos kommunens kundtjänst.

För parkeringsskiva gäller följande:

Tiden ska ställas in på den närmast följande hel- eller halvtimmen, räknat från den tidpunkt då du har parkerat fordonet.

•Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, och ska stå kvar även efter denna tidpunkt, ska tidpunkten för tidsbegränsningens början ställas in på Parkeringsskivan.

•Parkeringsskivan ska placeras framtill i fordonet, om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.

•Tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.

•Endast en parkeringsskiva får användas vid varje uppställningsplats och parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Kommunen har kommunal parkeringsövervakning. Om du har fått en parkeringsanmärkning som du vill överklaga skall du kontakta Polisen.

Karta över parkeringsplatser

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-05-31 kl 08:06