Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

allmänna parkeringsplatser

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

All parkering på allmän plats är avgiftsfri i kommunen. På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid är 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.

Parkeringsskiva

Krav på parkeringsskiva finns på vissa tidsbegränsade parkeringsplatser i Svedala centrum. Gratis parkeringsskivor finns att hämta hos Kundservice i kommunhuset.

Vad gäller vid parkeringsskiva?

  • Tiden ska ställas in på den närmast följande hel- eller halvtimmen, räknat från den tidpunkt då du har parkerat fordonet.
  • Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, och ska stå kvar även efter denna tidpunkt, ska tidpunkten för tidsbegränsningens början ställas in på parkeringsskivan.
  • Parkeringsskivan ska placeras framtill i fordonet, om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.
  • Tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.
  • Endast en parkeringsskiva får användas vid varje uppställningsplats och parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Kommunen har kommunal parkeringsövervakning. Om du har fått en parkeringsanmärkning som du vill överklaga ska du kontakta Polisen.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2019-12-10 kl 11:29