Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Generella förbud vid parkering

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Det är ditt ansvar att se till att du ställer ditt fordon på tillåten plats. Ställer du ditt fordon där det inte får stå har vi rätt att flytta fordonet.

Förbud mot tunga fordon

Inom tättbebyggt område i kommunen får tung lastbil eller buss med totalvikt över 3,5 ton, traktor, motorredskap eller frikopplat släpfordon med totalvikt över 3,5 ton inte parkeras på väg eller gata som inte är enskild. Förbudet gäller alla dagar kl 22:00–06:00.

Förbudet gäller inte på gator och vägar där parkering av sådana fordon är tillåten enligt föreskrift och vägmärke. Förbudet gäller inte inom områdena enligt karta.

Karta med markerade områden där parkering för tunga fordon är tillåten

Skrotbilar

Övergivna skrotbilar har blivit ett allt större problem eftersom fler och fler överger sina fordon i stället för att köra dem till skroten. Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser. Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Vilka fordon får flyttas?

Polismyndigheten, Trafikverket och kommunerna har rätt att flytta fordonsvrak, fordon som förhindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen, fordon med kör- och brukandeförbud, fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering. Dessutom får fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller som hindrar trafiken flyttas.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde") kontakta oss.

Publicerad 2016-05-10 kl 14:00
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2020-03-20 kl 13:03