Stäng

Lekplatser

Foto: David Zandén/Scandinav

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Vi arbetar för att det ska finnas kreativa och lekvänliga miljöer för barn. Vi utformar lekplatserna så att varje lekplats inte är den andra lik och försöker att variera utbudet av utrustning på lekplatserna. Detta så att varje tur till olika lekplatser i kommunen blir en ny upplevelse för barnen. Tanken är att alla lekplatser tillsammans ska komplettera varandra. Antalet lekplatser och deras innehåll och storlek grundar sig i ett arbete som utgår från kommunens framtagna plan över grönytor. Vi arbetar ständigt med att kunna erbjuda välupprustade och tillgänglighetsanpassade lekplatser med varierande innehåll som lockar till lek.

Vi har under de senaste åren anlagt flera temalekplatser som är populära och spännande utflyktsmål för barnfamiljer. Det finns en temalekplats i varje större tätort inom kommunen.    

Vi besiktar samtliga lekplatser regelbundet för att de ska vara hela och säkra. På varje nyanlagd och omgjord lekplats finns det en orienteringskylt med punktskrift. Arbetet med kommunens lekplatser finns beskrivet i kommunens Grönyteplan som är politiskt beslutad. I denna plan beskrivs det långsiktiga arbetet kring hur kommunens lekplatser ska rustas upp, avvecklas eller byggas om helt.

Lekplatser som byggs och renoveras under 2022

Klågerup

Bagarevägens lekplats kommer att ha temat Kalle och chokladfabriken. Här kommer det finnas gungor, sandlåda, lekställning med rutsch och klätterbollar. Allt kommer att ha lite godisinspiration.

imagers4q.png tempsnip.png

Svedala

Råggatans lekplats kommer att ha bondgårdstema. Här kommer det bli en lekställning utformad som en lada med rutsch och mindre gunga samt en sandlåda.

imagey5lil.png

Under senare delen av 2022 så hoppas vi att kunna rusta upp Tegelbruket lekplats. Vi har börjat att skissa på detta tillsammans med vår stadsarkitekt och temat kommer att vara Astrid Lindgrens sagovärld.

Läs vår grönyteplan för Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2022-10-17 kl 15:19