Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lekplatser

Foto: David Zandén/Scandinav

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Vi arbetar för att det ska finnas kreativa och lekvänliga miljöer för alla barn i alla åldrar. Antalet lekplatser samt deras utseende och storlek grundar sig i ett arbete som utgår från kommunens framtagna Grönyteplan. Vi arbetar därför ständigt med att kunna erbjuda väl upprustade och tillgänglighetsanpassade lekplatser med varierande innehåll som lockar till lek.

Vi har under dem senaste åren anlagt flera temalekplatser som är populära och spännande utflyktsmål för barnfamiljer. Det finns en temalekplats i varje större tätort inom kommunen.    

Vi besiktar samtliga lekplatser regelbundet för att de ska vara hela och säkra. På varje nyanlagd och omgjord lekplats finns det en orienteringskylt med punktskrift. Arbetet med kommunens lekplatser finns beskrivet i kommunens Grönyteplan som är politiskt beslutad. I denna plan beskrivs det långsiktiga arbetet kring hur kommunens lekplatser ska rustas upp, avvecklas eller byggas om helt.

Dessa lekplatser bygger och renoverar vi under 2019

Lekplatser i Bara

Vi bygger om gröningens lekplats med tema och fokus på aktivitet och rörelse. Vi utökar den befintliga temalekplatsen vid Dubbeldammarna. 

Karta över Dubbeldammarna och gröningen i Bara. Foto.

Foto: Google map/Svedala kommun

Vid lekplatsen på Murgrönegränd är träden i dåligt skick så vi tar bort dem och planterar nya.

Vi river lekplatsen vid Joachim Becks gata. Där tar vi även bort buskaget intill fastigheterna. Ytan gör vi om till gräsmatta med inslag av träd och blommande vårlök.

Lekplatser i Svedala

Lekplatsen vid Enskiftevägen får nya lekredskap som kompletterar den befintliga leken. Lekplatsen vid Körsbärsgatan får ny lekutrustning och beläggning. Det intilliggande buskaget är slitet och gammalt. Vi ersätter det med gräsyta. Temat för lekplatsen är Pokémon. 

Lekplats i Skabersjö

Lekplatsen i Skabersjö får en mindre upprustning med ny lekutrustning. 

Välkomna till kommunens lekplatser!

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Anna Jönsson
Uppdaterad 2020-08-12 kl 13:18