Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ängsytor

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Jon Springe
Enhetschef park
040-626 80 00
jon.springe@svedala.se

Biologisk mångfald i parkerna

Svedala kommun har satt igång ett LONA-projekt för att öka den biologiska mångfalden på kommunens grönytor.

LONA – Lokala naturvårdsatsningen

LONA står för ”Lokala naturvårdsatsningen” och ger till exempel kommuner möjlighet att få statligt bidrag för att driva lokala projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Projektet innebär att vi skapar:

  • Ytor med äng för pollinerande insekter
  • Biodepåer med död ved som vedlevande insekter lever av och bygger bo i
  • Sandbäddar till solitära bin som bygger sina bon i sand
  • Mulmholkar till insekter som är beroende av mulm. (Mulm är nedbruten ved som bildas i ihåligheter i gamla levande eller döda träd)
  • Insektshotell och en insektshotelltävling för medborgarna i kommunen
  • Informationsskyltar som sätts ut där arbetet genomförs

Första året av projektet sker åtgärderna i Svedala. De utförs i grönområdet mellan Korngatan och Lupingatan upp mot Klöverstungans förskola. De kommande åren sker samma arbete i Klågerup och Bara inom område där vi vill gynna den biologiska mångfalden.

LONA-projektet är 3-årigt och samfinansieras av kommunen och Länsstyrelsen med statliga pengar från Naturvårdsverket.  

Sådd av äng i parkytor

Under hösten sås äng på flera ytor i Svedala, Bara och Klågerup. Totalt kommer ca 36 000 kvadratmeter yta sås med flerårig äng med inblandning av blåklint, kornvallmo, klätt, åkerkulla och gulkrage. I Svedala sås en gräsyta längs väg 108 samt två gräsytor vid Södra infarten. I Bara sås två gräsytor längs Värbyvägen, norr och söder om Sigvard Grubbes Gata. I Klågerup sås det mesta av gräsytan på Kullabacken, samt ängen mellan Sångtrastgränd och Taltrastgränd.

Målet är att skapa artrika ängar som ska bidra till den biologiska mångfalden. Dessutom vill vi skapa vackra blommande ytor av tidigare ytor med höggräs eller klippt gräs.

Här finns kartor där du kan se vilka ytor i kommunen som sås till äng

För att hitta de olika ytorna i kartorna ovan använder du dig av de förprogrammerade bokmärkena, och genom att klicka på ”Teckenförklaring” ser du vad färgerna står för. 

Här kan du läsa mer om de olika ängsblandningarnas innehåll och vad teckenförklaringarna i kartan betyder.

Publicerad 2021-11-12 kl 13:34
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2021-11-18 kl 10:26