Stäng

Trygghetsvärdar

Kontakt

Karl Dannestam
Säkerhets- och beredskapschef
040-626 81 45
karl.dannestam@svedala.se

Våra trygghetsvärdar arbetar förebyggande genom en relationsskapande närvaro ute på plats i kommunen för alla invånares trygghet. Trygghetsvärdarna samverkar med många andra verksamheter och har även ett tillsynsuppdrag över kommunala verksamheter.

Kontakta trygghetsvärdarna?

Har du upplysningar till våra trygghetsvärdar kontakta dem via e-tjänsten "Lämna upplysningar till trygghetsvärdar".

Du kan även nå trygghetsvärdarna på telefon 040-626 81 19.

Fastighetsjouren för kommunens byggnader och lokaler når du på 040-626 85 00.

Arbetstiden för trygghetsvärdarna varierar då arbetet planeras för att täcka de viktigaste tiderna på dygnet, detta innebär att de främst är i tjänst kvällstid. När trygghetsvärdarna inte är i tjänst har kommunen avtal med bevakningsbolag för akuta ärenden.

Vid pågående brott eller fara för liv och hälsa gäller alltid nödnumret 112. På webbsidan "Akut hjälp" hittar du de viktigaste kontakterna vid akuta situationer.

Vad gör trygghetsvärdarna?

Trygghetsvärdarna finns till för dig som medborgare i kommunen, ung som gammal, med vår gemensamma samhällsnytta i fokus. Med en nära kontakt med kommuninvånarna och en relationsskapande närvaro verkar de för allas trygghet. I arbetet ingår också att titta till kommunala verksamheter under tiden de är obemannade som ett led i att leverera god medborgarservice.

Hjälpa andra kommunala verksamheter

En trygghetsvärd har också andra uppdrag som de utför om det finns tid och möjlighet. De kan hjälpa andra kommunala verksamheter under jourtid, till exempel kan de hjälpa hemtjänsten med olika uppdrag, bistå gatujouren eller vara ett stöd för våra fritidsverksamheter.

På plats vid larm hos räddningstjänsten

Trygghetsvärdarna är semiprofessionella första insatspersoner (FIP) som vid vissa larm svarar tillsammans med räddningstjänsten. Syftet är att kunna utgöra ett komplement till befintlig räddningstjänst för att korta ner insatstiderna i kommunen som helhet.

Publicerad 2017-07-03 kl 16:24
Sidansvarig: Karl Dannestam
Uppdaterad 2023-08-15 kl 11:24