Stäng

Ny i Sverige

Foto: Billy Lindberg

Kontakt

Pär Faxby
Integrationskoordinator
040-626 84 69
par.faxby@svedala.se
Rickard Wihlborg
Integrationskoordinator
040-626 83 87
rickard.wihlborg@svedala.se

Du som nyanländ kan behöva hjälp och praktiskt stöd i samband med att du flyttar till en ny kommun. Vi kan hjälpa till med information och kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SFI, hälsocentralen, barnomsorg och skola. Tillsammans med Arbetsförmedlingen gör vi en kartläggning för att kunna upprätta en etableringsplan.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av nyanlända är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • Praktiskt stöd i samband med bosättning.
  • Initialt ekonomiskt bistånd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från Arbetsförmedlingen/ Försäkringskassan.
  • Erbjuda svenskundervisning.
  • Erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar.
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.
  • Vi har ett särskilt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid.

Planera för framtiden

Som ny i Svedala och Sverige kommer du bli inbokad på flera möten. Du kommer träffa personal från olika verksamheter och myndigheter. Du som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Meddela din handläggare att du har behov av tolk. Nedan får du en enkel förklaring på de kommunala verksamheter eller myndigheter du kommer i kontakt med.  

Arbetsförmedlingen 

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Webbplats Arbetsförmedlingen

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen ska ge dig grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att du ska få kunskap om hur samhället i Sverige är organiserat och om det praktiska vardagslivet.

Mer information om samhällsorientering

Svenska för invandrare, sfi

Sfi är en språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Studier inom sfi hjälper dig att utveckla ett funktionellt andraspråk och förbereder dig för vidare studier eller arbete. Du kan kombinera studier med samhällsinformation, andra studier, praktik eller arbete.

Mer information om sfi

Välkomsten

Välkomsten i Svedala kommun är den första kontakten med förskola och skola för alla nyanlända barn och ungdomar.

Information om Välkomsten

Hitta eget boende

Det är viktigt att du är aktiv i ditt bostadssökande. Om du söker ett boende eller hyr i andrahand kan du få stöd i ditt bostadssökande. 

Tips till dig som söker boende: 

Mer information om boende åt nyanlända i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 10:48
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-02-09 kl 13:46