Stäng

Särskilt boende, lagen om valfrihet (LOV)

Kontakt

Joakim Thuresson
Biträdande områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se

Om du vill bli utförare av särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen, måste du ansöka om godkännande. Här hittar du information om hur du ansöker.

Att ansöka och bli godkänd

För att bli utförare krävs ett godkännande av oss. Villkoren för att bli godkänd kan du läsa mer om i förfrågningsunderlaget (kravspecifikation) och på Hitta LOV-uppdrag, webbplats Upphandlingsmyndigheten.

Alla företag som uppfyller kraven blir godkända och får teckna avtal med oss.

Ansökan

För närvarande går det endast att söka genom att skicka in ansökan i pappersformat. En e-tjänst är på gång.

Postadress

Ansökan
Kommunhuset, Svedala kommun
Vård och omsorg, LOV säbo
233 80 Svedala kommun

Uppföljning och kontroll

Vi ansvarar för att regelbundet följa upp och kontrollera att samtliga utförare lever upp till de krav som vi ställer, det gäller även vår hemtjänst.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag LOV särskilt boende Svedala kommun

Publicerad 2022-05-09 kl 11:44
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-08-28 kl 11:29